بانك سينا Thu, 01 Jan 1970 03:30:00 +0330 http://sinabank.ir/ sis-eg Powered Site ar بانك سينا http://sinabank.ir/images/logo.gif http://sinabank.ir/ info@sinabank.ir افتتاح حساب بانك سينا نزد 13 بانك معتبر بين الملليhttp://sinabank.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=1001770&ctp_id=45&id=2269&sisOp=view2017-07-16 15:01:09

افتتاح حساب بانك سينا نزد 13 بانك معتبر بين المللي

۱۳۹۶/۰۴/۲۵

افتتاح حساب بانك سينا نزد 13 بانك معتبر بين المللي

]]>
برگزاري اولين جشنواره قرعه كشي حساب هاي قرض الحسنه پس انداز بانك سيناhttp://sinabank.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=1057154&ctp_id=45&id=2296&sisOp=view2017-10-18 16:22:58

برگزاري اولين جشنواره قرعه كشي حساب هاي قرض الحسنه پس انداز بانك سينا

۱۳۹۶/۰۷/۲۶

اولين جشنواره قرعه كشي حساب هاي قرض الحسنه پس انداز

]]>
اعلام زمان برگزاري قرعه كشي حساب هاي قرض الحسنه بانك سيناhttp://sinabank.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=1052398&ctp_id=45&id=2293&sisOp=view2017-10-10 10:24:56

اعلام زمان برگزاري قرعه كشي حساب هاي قرض الحسنه بانك سينا

۱۳۹۶/۰۷/۱۸

قرعه كشي حساب هاي قرض الحسنه پس انداز

]]>
حضور بانك سينا در همايش بزرگ تجارت ايران و عراقhttp://sinabank.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=1055965&ctp_id=45&id=2295&sisOp=view2017-10-16 12:46:49

حضور بانك سينا در همايش بزرگ تجارت ايران و عراق

۱۳۹۶/۰۷/۲۴

حضور بانك سينا در همايش بزرگ تجارت ايران و عراق

]]>
همراه بانك سينا، بانكي تمام عيارhttp://sinabank.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=1054743&ctp_id=45&id=2294&sisOp=view2017-10-14 10:34:05

همراه بانك سينا، بانكي تمام عيار

۱۳۹۶/۰۷/۲۲

همراه بانك سينا

]]>
بهره برداري از ياراكارت اعتباري سيناhttp://sinabank.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=1050614&ctp_id=45&id=2292&sisOp=view2017-10-07 08:22:51

بهره برداري از ياراكارت اعتباري سينا

۱۳۹۶/۰۷/۱۵

ياراكارت اعتباري سينا

]]>
قطع موقت خدمات بانك سينا براي بهبود زيرساخت مركز دادهhttp://sinabank.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=1049534&ctp_id=45&id=2291&sisOp=view2017-10-05 08:51:56

قطع موقت خدمات بانك سينا براي بهبود زيرساخت مركز داده

۱۳۹۶/۰۷/۱۳

قطع موقت خدمات بانك سينا

]]>
جشنواره قرعه كشي حساب هاي قرض الحسنه پس انداز بانك سينا برگزار مي شودhttp://sinabank.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=1006411&ctp_id=45&id=2272&sisOp=view2017-07-24 11:45:58

جشنواره قرعه كشي حساب هاي قرض الحسنه پس انداز بانك سينا برگزار مي شود

۱۳۹۶/۰۵/۰۲

قرعه كشي حساب هاي قرض الحسنه پس انداز

]]>
آخرين اقدامات بانك سينا براي افتتاح شعبه در مونيخ آلمانhttp://sinabank.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=1048351&ctp_id=45&id=2290&sisOp=view2017-10-03 14:08:35

آخرين اقدامات بانك سينا براي افتتاح شعبه در مونيخ آلمان

۱۳۹۶/۰۷/۱۱

اقدامات بانك سينا براي افتتاح شعبه در آلمان

]]>
تصويب 4800 ميليارد ريال تسهيلات در بانك سينا براي طرح هاي مناطق روستاييhttp://sinabank.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=1043563&ctp_id=45&id=2289&sisOp=view2017-09-25 10:01:14

تصويب 4800 ميليارد ريال تسهيلات در بانك سينا براي طرح هاي مناطق روستايي

۱۳۹۶/۰۷/۰۳

تسهيلات مناطق روستايي

]]>
تمديد مسابقه عكاسي "كار خوب" بانك سيناhttp://sinabank.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=1042375&ctp_id=45&id=2288&sisOp=view2017-09-23 09:31:35

تمديد مسابقه عكاسي "كار خوب" بانك سينا

۱۳۹۶/۰۷/۰۱

تمديد مسابقه عكاسي كار خوب

]]>
قطع موقت خدمات بانك سينا به دليل تغيير ساعت رسمي كشورhttp://sinabank.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=1040525&ctp_id=45&id=2287&sisOp=view2017-09-20 09:42:15

قطع موقت خدمات بانك سينا به دليل تغيير ساعت رسمي كشور

۱۳۹۶/۰۶/۲۹

قطع دو ساعته خدمات بانك سينا

]]>
امكان افتتاح حساب غيرحضوري براي شركت در قرعه كشي حساب هاي قرض الحسنه بانك سيناhttp://sinabank.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=1039901&ctp_id=45&id=2286&sisOp=view2017-09-19 15:01:07

امكان افتتاح حساب غيرحضوري براي شركت در قرعه كشي حساب هاي قرض الحسنه بانك سينا

۱۳۹۶/۰۶/۲۸

افتتاح غيرحضوري حساب قرض الحسنه پس انداز

]]>
اختصاص 450 ميليارد ريال تسهيلات قرض الحسنه ازدواج از سوي بانك سيناhttp://sinabank.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=1039302&ctp_id=45&id=2285&sisOp=view2017-09-18 13:32:51

اختصاص 450 ميليارد ريال تسهيلات قرض الحسنه ازدواج از سوي بانك سينا

۱۳۹۶/۰۶/۲۷

تسهيلات قرض الحسنه ازدواج

]]>
كمتر از يك هفته تا پايان مهلت شركت در قرعه كشي حساب هاي قرض الحسنه پس انداز بانك سيناhttp://sinabank.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=1038126&ctp_id=45&id=2284&sisOp=view2017-09-16 10:16:03

كمتر از يك هفته تا پايان مهلت شركت در قرعه كشي حساب هاي قرض الحسنه پس انداز بانك سينا

۱۳۹۶/۰۶/۲۵

كمتر از يك هفته تا پايان مهلت شركت در قرعه كشي حساب هاي قرض الحسنه پس انداز بانك سينا

]]>
برگزاري مسابقه عكاسي "كار خوب" توسط بانك سيناhttp://sinabank.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=1035182&ctp_id=45&id=2283&sisOp=view2017-09-11 10:43:05

برگزاري مسابقه عكاسي "كار خوب" توسط بانك سينا

۱۳۹۶/۰۶/۲۰

مسابقه عكاسي با عنوان كار خوب

]]>
دسترسي سريع و آسان به اطلاعات حساب با كد بانك سيناhttp://sinabank.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=1034600&ctp_id=45&id=2282&sisOp=view2017-09-10 10:22:35

دسترسي سريع و آسان به اطلاعات حساب با كد بانك سينا

۱۳۹۶/۰۶/۱۹

كدبانك سينا

]]>
آخرين مهلت شركت در قرعه كشي حساب هاي قرض الحسنه پس انداز بانك سيناhttp://sinabank.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=1031025&ctp_id=45&id=2281&sisOp=view2017-09-04 11:52:26

آخرين مهلت شركت در قرعه كشي حساب هاي قرض الحسنه پس انداز بانك سينا

۱۳۹۶/۰۶/۱۳

مهلت شركت در قرعه كشي قرض الحسنه پس انداز

]]>
رونمايي از سه خدمت جديد بانك سينا در حوزه بانكداري الكترونيكhttp://sinabank.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=1028071&ctp_id=45&id=2280&sisOp=view2017-08-30 16:16:00

رونمايي از سه خدمت جديد بانك سينا در حوزه بانكداري الكترونيك

۱۳۹۶/۰۶/۰۸

محصولات جديد بانك سينا در حوزه بانكداري الكترونيك

]]>
كسب رتبه اول بانك سينا در حمايت از طرح هاي دانش بنيانhttp://sinabank.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=1023917&ctp_id=45&id=2279&sisOp=view2017-08-23 15:04:09

كسب رتبه اول بانك سينا در حمايت از طرح هاي دانش بنيان

۱۳۹۶/۰۶/۰۱

افتتاح باجه بانك سينا با حضور مدير عامل بانك سينا، رييس سازمان شكوفايي و نوآوري، معاونين و مديران طرفين در محل ساختمان اين صندوق افتتاح شد.

]]>