بانک سینا

سه شنبه،14 آذر 1402
بانک سینا
   
 
  • پرسشهای معمول
   بخش: اصلی -> عمومی
   پرسشها :پاسخها :

   اجاره به شرط تملیک چیست؟   یکی دیگر از تسهیلات اعطایی بانکها اجاره به شرط تملیک است. اجاره به شرط تملیک عقد اجاره ای است که در آن شرط می شود، مستاجر در پایان مدت اجاره در صورت عمل به شرایط قرارداد، عین مستاجر را مالک گردد. بانک به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای گسترش امور خدماتی، کشاورزی، صنعتی و معدنی، ساختمان و مسکن، بازرگانی، کسب و کار و مصرف کالاهای بادوام (ساخت داخل کشور) به عنوان موجر مبادرت به معاملات اجاره به شرط تملیک می نماید. بانک منحصراً بنا به درخواست کتبی و تعهد متقاضی مبنی بر انجام اجاره به شرط تملیک و استفاده خود، اموال منقول و غیر منقول را خریداری و به صورت اجاره به شرط تملیک در اختیار متقاضی قرار می دهد. در این عقد مدت قرارداد با توجه به عمر مفید اموال که قرار است به صورت اجاره به شرط تملیک واگذار گردد متغیر می باشد. نرخ سود، با توجه به بخش فعالیت متقاضی تعیین می گردد.

   مدارک مورد نیاز:

   درخواست کتبی متقاضی


   1. اشخاص حقیقی: اصل شناسنامه، کپی شناسنامه و مجوز فعالیت

   2. اشخاص حقوقی: اساسنامه، شرکت نامه، آگهی تأسیس و آخرین تغییرات شرکت مندرج در روزنامه رسمی

   3. موضوع اجاره به شرط تملیک غیر منقول: تصویر سند مالکیت، تصویر آخرین فیش آب، برق و گاز، صورتمجلس تفکیکی ساختمان، کروکی محل مورد خریداری، بیع نامه ملک مورد خریداری و تصویر سند ملک مورد خریداری

   4. موضوع اجاره به شرط تملیک منقول: پیش فاکتور خرید خودرو و ماشین آلات

   5. سایر مدارک و مستنداتی که بر اساس نظر مراجع تصویب اعتبار ضروری می باشد


   مراحل انجام کار:

   • اخذ درخواست متقاضی و مدارک و مستندات مربوطه

   • بررسی درخواست، مدارک و مستندات متقاضی و تصویب تسهیلات توسط مراجع ذیصلاح بانک

   • انعقاد قرارداد اجاره به شرط تملیک

   • اعطای تسهیلات

   برگشت به بالا
   اگر از همکاران شما شکایتی داشته باشم به چه کسی مراجعه کنم؟   در صورت وجود هر گونه شکایت از همکاران بانک می توانید با شماره های 02141731 و شماره 85573666 تماس حاصل نمایید.

   برگشت به بالا
   آیا در بانک شما صندوق امانت کرایه داده می شود؟   با مراجعه به شعبه مرکزی واقع در خیابان مطهری بعد از میرعماد شماره 250 می توانید از صندوق امانات استفاده نمایید.

   برگشت به بالا
   بانک سینا چند سال قدمت دارد؟   مجوز فعالیت بانک سینا در تاریخ 1387/12/28رسما به امضای رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی رسید. این بانک پیشتر با عنوان موسسه مالی و اعتباری سینا فعالیت می کرد. موسسه مالی و اعتباری سینا در سال 1364 با هدف تامین نیازهای مالی واحدهای مختلف تولیدی، تجاری و خدماتی و جمع آوری سپرده های عمومی در جهت اعطای تسهیلات اعتباری به بخشهای مختلف اقتصادی بخصوص بخش تولید، تاسیس شد.

   برگشت به بالا
   جعاله چیست؟   یکی دیگر از تسهیلات بانکی جعاله است که به موجب آن جاعل یا کارفرما در مقابل انجام عمل معین (طبق قرارداد) ملزم به ادای مبلغ یا اجرت معلوم می گردد. طرفی که عمل یا کار را انجام می دهد "عامل" یا "پیمانکار" نامیده می شود. این عقد در بخش های صنعت و معدن، کشاورزی، مسکن و ساختمان، بازرگانی و خدمات مورد استفاده قرار می گیرد. نحوه اجرای عقد جعاله در مواردی که بانک عامل می باشد عبارت از این است که بانک ضمن انعقاد قرارداد با متقاضی، انجام کار مشخصی را قبول می نماید. سپس با توجه به شرایط خاص کار موضوع قرارداد، بانک حسب مورد تمام یا قسمتی از عملیات اجرایی کار پذیرفته شده را طبق قرارداد دوم به غیر واگذار و به این ترتیب ایفای تعهد می نماید.

   توضیح این نکته لازم است که بانک قسمتی از قرارداد را تحت عنوان (پیش دریافت) یا (پیش پرداخت) که حداقل 20% می باشد، دریافت می نماید.

   حداکثر مدت انجام و تسویه مطالبات جعاله 2 سال است لیکن در طرحهای تولیدی، خدماتی، تعمیر مسکن، با توجه به اقتضای فعالیت و موضوع قرارداد، مدت مذکور مشخص خواهد شد.

   نرخ سود تسهیلات جعاله بستگی به نوع فعالیت متقاضی، متفاوت است.

   مدارک مورد نیاز:

   درخواست کتبی متقاضی


   1. اشخاص حقیقی: اصل شناسنامه - تصویر شناسنامه - مجوز فعالیت

   2. اشخاص حقوقی: اساسنامه، شرکت نامه، آگهی تأسیس و آخرین تغییرات در روزنامه رسمی

   3. سایر مدارک و مجوزهای لازم جهت انجام کار موضوع قرارداد که موید اظهارات کتبی متقاضی تسهیلات باشد.


   مراحل انجام کار:

   • دریافت درخواست کتبی متقاضی و مدارک مربوطه

   • بررسی درخواست متقاضی و مدارک و مستندات مربوطه و تصویب تسهیلات توسط مراجع ذیصلاح بانک

   • انعقاد قرارداد جعاله اولیه و ثانویه

   • اعطای تسهیلات

   برگشت به بالا
   خرید دین چیست؟
   • بدهی شخص به شخص دیگر را دین می نامند.

   • طبق این قرارداد، بانکها می توانند اسناد و اوراق تجاری متعلق به واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی را تنزیل کنند.

   • خرید دین جزء تسهیلات کوتاه مدت می باشد و حداکثر مدت آن نباید از یک سال تجاوز کند.

   • خرید دین نیاز واحدهای تولیدی، خدماتی و بازرگانی را تامین می نماید.

   • بانکها می بایستی قبل از خرید اوراق تجاری از حقیقی بودن دین و همچنین معتبر بودن متعهد اطمینان حاصل نمایند.

   برگشت به بالا
   سلف چیست؟   پیش خرید نقدی محصولات تولیدی به قیمت معین را سلف می گویند. طبق قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانک می تواند به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت تأمین قسمتی از سرمایه در گردش واحدهای تولیدی (اعم از اینکه مالکیت این واحدها متعلق به شخص حقیقی یا حقوقی باشد)، منحصراً بنا به درخواست اینگونه واحدها مبادرت به پیش خرید محصولات تولیدی آنها نماید.

   توضیح اینکه فروش محصولات تولیدی پیش خرید شده قبل از تحویل ممنوع می باشد، مگر اینکه مبیع قبل از سررسید به بانک تحویل شده باشد. همچنین واحدهای اجرایی بانک مجازند پس از انقضای تاریخ تحویل حتی قبل از تحویل کالا، محصولات تولیدی پیش فروش شده را به فروش برسانند. پیش خرید محصولات واحدهای تولیدی توسط بانک در صورتی مجاز است که توسط واحد درخواست کننده تولید شده، سریع الفساد نبوده و سهل البیع باشد.

   منظور از سهل البیع بودن آن است که هنگام پیش خرید بانک اطمینان حاصل نماید که محصولات تولیدی مورد معامله در زمان تحویل به سهولت قابل فروش خواهد بود.

   مدت قرارداد حداکثر معادل یک دوره تولید بوده مشروط بر آنکه از یکسال تجاوز ننماید. نرخ سود قرارداد با توجه به بخش فعالیت متقاضی تعیین می گردد.

   مدارک مورد نیاز:

   درخواست کتبی مشتری


   1. اشخاص حقیقی: اصل شناسنامه، تصویر شناسنامه، تصویر سند مالکیت و یا سند واگذاری اجاره نامه محل فعالیت

   2. اشخاص حقوقی: تصویر شرکت نامه، اساسنامه، اظهار نامه ثبت شرکت، آگهی تأسیس آخرین تغییرات مندرج در روزنامه رسمی، پروانه تأسیس و بهره برداری آخرین صورتجلسه مجمع عمومی، آخرین صورتهای مالی، سند مالکیت کارخانه یا سند واگذاری و یا اجاره نامه محل فعالیت.

   3. تکمیل فرم تقاضای معامله سلف.

   4. سایر مدارک، مستندات و مجوزهایی که بر اساس نظر مرجع تصویب کننده اعتبار ضروری بوده و وقوع عقد را اثبات می نماید.


   مراحل انجام کار:

   • دریافت درخواست کتبی متقاضی و مدارک مربوطه

   • بررسی درخواست متقاضی و تصویب اعتبار حسب اختیارات تفویضی توسط مراجع ذیصلاح بانک

   • انعقاد قرارداد سلف

   • اعطای تسهیلات

   برگشت به بالا
   فروش اقساطی چیست؟   فروش اقساطی در یک تعریف کلی عبارت است از واگذاری عین به بهای معلوم به غیر، به ترتیبی که تمام یا قسمتی از بهای مزبور به اقساط مساوی و یا غیر مساوی در سررسیدهای معین دریافت گردد.

   موارد استفاده از عقد فروش اقساطی عبارتند از: فروش اقساطی مسکن، مواد اولیه، لوازم یدکی و ابزار کار، وسایل حمل و نقل، کالاهای مصرفی بادوام، وسایل تولید، ماشین آلات و تأسیسات.

   فروش اقساطی مسکن

   به موجب قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانک می تواند به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امر مسکن، واحدهای مسکونی ارزان قیمت را که مستقیماً یا از طریق اعطای هریک از انواع تسهیلات بانکی توسط آنها احداث شده باشد، منحصراً بنا بر درخواست کتبی و تعهد متقاضیان مبنی بر خرید اینگونه واحدها، به صورت اقساطی به آنها به فروش برساند.

   بانک قبل از انعقاد قرارداد از متقاضیان واحدهای مسکونی مبلغی به عنوان پیش پرداخت اخذ می نماید. این مبلغ اکنون 20 درصد قیمت تمام شده می باشد. همچنین بانک مکلف است شش دانگ واحد مسکونی را تا وصول کلیه مطالبات در قالب قرارداد رهنی به وثیقه بگیرد.

   مدت قرارداد تابع ضوابط مربوطه بوده و نرخ سود این قرارداد نسبت به مورد متفاوت می باشد.

   فروش اقساطی مواد اولیه لوازم یدکی و ابزار کار

   بانک سینا به منظور تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی اعم از اینکه واحدهای تولیدی متعلق به شخص حقیقی یا حقوقی باشد، صرفاً بر اساس درخواست کتبی مشتری و تعهد خرید از سوی وی مواد اولیه، لوازم یدکی و ابزار کار مصرفی و سایر نیازهای اولیه آنها را خریداری و به صورت اقساطی به متقاضیان به فروش می رساند.

   ملاک محاسبه این تسهیلات، قیمت رسمی مواد اولیه بوده و برای آن دسته از کالاهایی که برای آن قیمت رسمی وجود ندارد به تشخیص بانک خواهد بود.

   مدت وصول قیمت فروش اقساطی اموال و کالاهای موضوع دستورالعمل تسهیلات، نباید از یک دوره تولید و یا حداکثر یکسال تجاوز نماید، البته این تسهیلات برای بافت فرش و حیوانات زنده غیر مولد برای یک دوره تولید حداکثر دو سال و برای تسهیلات تأمین سرمایه در گردش طرحهای تولیدی جدید، مدت وصول بیش از یکسال حسب مورد توسط بانک تعیین و مشخص خواهد شد.

   نرخ سود این قرارداد متناسب با بخش فعالیت متقاضی متغیر می باشد.

   فروش اقساطی وسایل تولید، ماشین آلات، وسائل حمل و نقل، کالاهای مصرفی با دوام و تأسیسات

   بانک می تواند به منظور گسترش امور صنعت و معدن، کشاورزی و خدمات بنابر درخواست و تعهد متقاضی اموال منقول را مبنی بر خرید و مصرف و یا استفاده مال یا اموال مورد درخواست، خریداری و با اخذ تأمین به صورت اقساطی به مشتری بفروشد.

   حداکثر مدت قرارداد فروش اقساطی و بازپرداخت اقساط حداکثر معادل عمر مفید اموال موضوع قرارداد است که به تشخیص بانک تعیین می شود.

   مدارک مورد نیاز:


   1. اشخاص حقیقی
     درخواست متقاضی
    1. فاکتور خرید (مواد اولیه-ماشین آلات)

    2. اصل و کپی شناسنامه متقاضی

    3. کپی مجوز فعالیت صنفی

    4. اصل و کپی مجوز ملکی متقاضی   2. اشخاص حقوقی

    1. اصل و کپی شناسنامه مدیران بر اساس آخرین تغییرات آگهی روزنامه رسمی

    2. اساسنامه و اظهار نامه ثبت شرکت

    3. آگهی تأسیس شرکت

    4. آخرین تغییرات شرکت مندرج در روزنامه رسمی

    5. اظهار نامه مالیاتی

    6. پروانه فعالیت

    7. آخرین صورتهای مالی شرکت   3. سایر مدارک و مستندات و مجوزهایی که بر اساس نظر مرجع تصویب کننده اعتبار ضروری بوده و وقوع معامله را اثبات می نماید.   • دریافت درخواست متقاضی و مدارک مربوطه

   • بررسی درخواست متقاضی و تصویب اعتبار حسب اختیارات تفویضی توسط مراجع ذیصلاح بانک

   • انعقاد قرارداد فروش اقساطی

   • اعطای تسهیلات

   برگشت به بالا
   قرض الحسنه چیست؟   قرض الحسنه اعطایی عقدی است که به موجب آن بانک (بعنوان قرض دهنده) مبلغ معینی را طبق ضوابط مقرر به اشخاص حقیقی و یا حقوقی (به عنوان قرض گیرنده) به قرض واگذار می نماید. تعهد بازپرداخت قرض گیرنده، صرفاً معادل مبلغ دریافتی بعلاوه کارمزد آن خواهد بود. سهم قرض الحسنه اعطایی هر بانک، سقف تسهیلات اعطایی به متقاضیان و کارمزد آن سالانه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مشخص می گردد. حداکثر مجموع کل قرض الحسنه های اعطایی هر بانک معادل کل سپرده های پس انداز می باشد.

   موارد استفاده از عقد فروش اقساطی عبارتند از: فروش اقساطی مسکن، مواد اولیه، لوازم یدکی و ابزار کار، وسایل حمل و نقل، کالاهای مصرفی بادوام، وسایل تولید، ماشین آلات و تأسیسات.

   مدت باز پرداخت قرض الحسنه های اعطایی برای رفع احتیاجات اشخاص حقیقی در رابطه با هزینه های ازدواج، تهیه جهیزیه، درمان بیماری، تعمیر مسکن، کمک هزینه تحصیلی و کمک برای ایجاد مسکن در روستاها حداکثر 3 سال می باشد.

   مدارک مورد نیاز:

   درخواست کتبی متقاضی

   سایر مدارکی که بر اساس نظر مرجع تصویب اعتبار اثبات کننده درخواست متقاضی باشد.
   مراحل انجام کار:


   • اخذ درخواست کتبی متقاضی و مدارک مربوطه

   • بررسی درخواست متقاضی و تصویب اعتبار بر حسب اختیارات تفویضی توسط مراجع ذیصلاح بانک

   • انعقاد قرارداد قرض الحسنه

   • اعطای تسهیلات قرض الحسنه

   برگشت به بالا
   مضاربه چیست؟   مضاربه، یکی دیگر از عقود معین قانون مدنی است که به موجب آن تسهیلات لازم در اختیار اشخاصی که در امر تجارت و بازرگانی اشتغال دارند قرار می گیرد.

   عقد مضاربه در تعریف به قراردادی اطلاق می شود که به موجب آن یکی از طرفین (مالک) عهده دار تأمین سرمایه (نقدی) می گردد، با قید اینکه طرف دیگر(عامل) با آن تجارت کرده و در سود حاصله، هر دو طرف شریک باشند.

   بانک به عنوان مالک، سرمایه نقدی را در اختیار عامل اعم از شخص حقیقی یا حقوقی قرار می دهد. این سرمایه می تواند بصورت یکجا و یا بر حسب نیاز به تدریج در اختیار استفاده کننده از تسهیلات قرار گیرد.

   نکته قابل ذکر اینکه قرارداد مضاربه مربوط به امور بازرگانی داخلی و خارجی است. با این وصف، بانکها در امر واردات، مجاز به انعقاد قرارداد مضاربه با بخش خصوصی نمی باشد. مدت قرارداد حداکثر یکسال از زمان انعقاد تا تسویه کامل موضوع قرارداد می باشد.   • مدارک مورد نیاز اشخاص حقیقی :

    • پروانه کسب مجوزهای صنفی معتبر

    • اصل و تصویر شناسنامه

    • کپی سند مالکیت یا اجاره نامه محل کسب   • مدارک موردنیاز اشخاص حقوقی :

    • درخواست متقاضی

    • تصویر شناسنامه مدیران شرکت

    • مجوزهای صنفی معتبر

    • اساسنامه

    • اظهار نامه مالیاتی

    • اظهار نامه ثبت شرکت

    • آگهی تأسیس

    • آخرین تعییرات شرکت مندرج در روزنامه رسمی

    • صورتهای مالی

    • سایر مدارک، مستندات و مجوزهایی که بر اساس مرجع تصویب کننده اعتبار ضروری باشد.   • مراحل انجام کار :

    • اخذ درخواست کتبی متقاضی و مدارک مربوطه

    • بررسی درخواست متقاضی و تصویب اعتبار بر حسب اختیارات تفویضی توسط مراجع ذیصلاح بانک

    • انعقاد قرارداد مضاربه

    • اعطای تسهیلات   برگشت به بالا
   مزارعه چیست؟   مزارعه را می توان یکی از روشهای تامین نیازهای مالی کوتاه مدت در بخش کشاورزی دانست. بر اساس تعریف، مزارعه قراردادی است که به موجب آن یکی از طرفین زمینی را برای مدت معینی به طرف دیگر واگذار می کند، تا در آن زراعت کرده و محصول را به نسبتی که عرفاً مورد توافق باشد بین خود تقسیم کنند. طرف اول مزارع و طرف دوم عامل نامیده می شود. به عبارت دیگر صاحب زمین را مزارع و زارع را عامل می نامند.

   حداکثر مدت مزارعه یکسال می باشد. در صورتی که دوره زارعی زراعت موضوع قرارداد بیش از یکسال باشد مدت مزارعه در حد یک دوره زارعی خواهد بود.

   در عقد قرارداد مزارعه، بانک همواره مزارع خواهد بود و در هیچ شرایطی نمی توان در مقام عامل اقدام به انعقاد قرارداد مزارعه نماید.

   قرارداد مزارعه با تقسیم محصول و تحویل سهم بانک خاتمه می یابد . در مواردی بسته به نوع محصول ممکن است که بانک ترجیحاً سهم محصول خود را توسط عامل به فروش برساند در این حالت موضوع در قرارداد ذکر خواهد شد.

   برگشت به بالا
   مساقات چیست؟   مساقات معامله ای است که بین صاحب درخت و امثال آن با عامل در مقابل حصه مشاع معین از ثمره واقع می شود. ثمره اعم است از: میوه، برگ، گل و غیر آن.

   مساقات هنگامی مورد استفاده قرار می گیرد که بانک مالک عین و یا منفعت باغات و درختان مثمر باشد یا به هر عنوان دیگر مجاز تصرف و بهره برداری از آنها باشد.

   برای تأمین مالی عوامل دیگر نظیر آب، کود، سم و وسیله حمل و نقل نیز قابل استفاده می باشد. حداکثر مدت مساقات یکسال می باشد در صورتی که مدت یکسال برای ثمره کافی نباشد، مدت قرارداد به نحوی تعیین خواهد شد که ثمره حاصل گردد.

   برگشت به بالا
   مشارکت حقوقی چست؟   قراردادی است که طی آن، بانک قسمتی از سرمایه شرکت های سهامی جدید را تامین و یا قسمتی از سهام شرکتهای سهامی موجود را خریداری می کند و از این طریق در سود آنها شریک می شود.

   بانکها می توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای گسترش فعالیت بخش های مختلف تولیدی، بازرگانی و خدماتی، قسمتی از سرمایه مورد نیاز شرکت های سهامی را که برای امور مذکور تشکیل شده و یا می شوند، تامین نمایند.

   بانک ها موظف اند؛ قبل از مشارکت، وضعیت شرکت های سهامی را که سهام آنها موضوع خرید است و یا طرح ارائه شده برای مشارکت را از لحاظ فنی، مالی و اقتصادی (در حد نیاز بانک) بررسی و ارزیابی نمایند. مشارکت هر بانک از محل منابع بانک و سپرده های سرمایه گذاری، در صورتی مجاز است که نتیجه بررسی و ارزیابی حاکی از پیش بینی عدم زیان دهی مشارکت باشد.

   حداقل نسبت سرمایه شرکت هایی که بانک ها در آنها مشارکت می کنند، به کل منابع مالی این قبیل شرکت ها، در بدو مشارکت، عنداللزوم توسط بانک مرکزی تعیین خواهد شد.

   بانکها می توانند سهام خود در شرکت های سهامی را به فروش برسانند.

   بانک مرکزی می تواند عنداللزوم نسبت مشارکت یک و یا چند بانک، از محل منابع بانک و سپرده های سرمایه گذاری در یک شرکت سهامی جدید و همچنین نسبت سهام خریداری توسط یک و یا چند بانک از محل مذکور، در یک شرکت سهامی موجود را تعیین نمایند.

   برگشت به بالا
   حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت بانک سینا چیست؟   حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت، یکی از انواع حسابهای متمرکز می باشد که بر اساس حداقل مانده در طی روز به صورت روز شمار سود متعلقه محاسبه و در پایان دوره یک ماهه به حساب مزبور به صورت مکانیزه واریز می گردد.

   این حساب ها در قرعه کشی طرح تمجید شرکت داده می شوند و با فعال سازی سرویس همبانک امکان استفاده از خدمات بانکداری الکترونیک شامل انتقال وجه، پرداخت قبوض و نظایر آن فراهم می گردد.

   برگشت به بالا
   ویژگیها و مزایای حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت چیست؟
   • امکان واریز و برداشت از حساب در هر یک از شعب بانک سینا در سراسر کشور

   • بهره گیری از آخرین فناوری روز دنیا

   • صدور و تخصیص سینا کارت جهت استفاده از خدمات الکترونیکی

   • امکان برداشت وجه از طریق کلیه دستگاههای خودپرداز متصل به سامانه شتاب با استفاده از کارت

   • امکان دسترسی به سایر حسابها از طریق دستگاههای خودپرداز،POS و اینترنت بانک و تلفنبانک

   • ارائه خدمات بانکی در محیطهای مجازی ( اینترنت بانک، تلفنبانک و SMS بانک)

   • امکان تهیه و ارائه صورت حساب برای دارندگان حساب در تمامی شعب بانک سینا یا از طریق کلیه خودپردازهای متصل به سامانه شتاب و همچنین از طریق اینترنت بانک و یا تلفن بانک سینا

   • امکان ارائه خدمات ویژه شرکتها ( پرداخت حقوق کارکنان و .....) پزشکان، شرکتهای بیمه و یا اصناف مختلف

   • امکان پرداخت قبوض از طریق دستگاههای خودپرداز و اینترنت بانک

   برگشت به بالا
   سپرده پشتیبان چیست؟   سپرده پشتیبان یک سپرده کوتاه مدت عادی است که به صورت روز شمار مشمول سود علی الحساب می گردد. این سپرده با سپرده قرض الحسنه جاری مرتبط بوده و به عنوان پشتیبان جهت تامین کسری وجه سپرده قرض الحسنه جاری در زمان پرداخت چکهای صادره مورد استفاده قرار می گیرد.

   برگشت به بالا
   شرایط سپرده پشتیبان چیست؟
   • مبلغ حداقل رسوب ( مانده) سپرده های قرض الحسنه جاری که دارای سپرده های پشتیبان می باشد برای اشخاص حقیقی 000/500 ریال و برای اشخاص حقوقی 000/000/2 ریال می باشد.

   • در صورت ارائه چک توسط ذینفع و ناکافی بودن موجودی حساب جاری، مبلغ ما به التفاوت از حساب سپرده پشتیبان به حساب جاری واریز و سپس مبلغ چک پرداخت می گردد.

   • هر گونه واریز و برداشت به حساب سپرده کوتاه مدت پشتیبان ( با رعایت حداقل مبالغ ذکر شده) امکان پذیر می باشد.

   برگشت به بالا
   چک چیست؟   چک نوشته ای است که به موجب آن صادر کننده، وجوهی را که نزد محال علیه ( بانک) دارد کلا" یا بعضا" مسترد و یا به دیگری واگذار می نماید. چک سندی لازم الاجرا است.

   برگشت به بالا
   مشخصات یک چک چیست؟   معمولا" دسته چکها25،10 و 50 برگی صادر می شوند.هنگام صدور چک باید به موارد ذیل توجه شود:


   1. تاریخ در متن چک درج شود.

   2. مبلغ چک در دو محل با عدد و حروف با ذکر واحد پول قید شود.

   3. نام گیرنده وجه یا حواله کرد، مشخص شده باشد.

   4. نام صاحب حساب و شماره حساب قید شده باشد.

   5. امضای چک منطبق با نمونه امضای صاحب حساب باشد.

   برگشت به بالا
   انواع چکها را نام ببرید؟
   • چک عادی

   • چک بانکی

   • چک بسته

   • چک عمومی امنیبوس

   برگشت به بالا
   چک عادی چیست؟   چکهایی است که در موقع گشایش حساب جاری با تقاضای کتبی مشتری در اختیار وی قرار می گیرد.

   برگشت به بالا
   چک بانکی چیست؟   چکی است که به وسیله یک بانک عهده شعب همان بانک یا عهده حساب آن بانک در بانک دیگر به تقاضای مشتری صادر می شود.

   برگشت به بالا
   چک بسته چیست؟   هنگامی که دارنده حساب ( صادر کننده چک) بخواهد گردش یا انتقال چک را محدود نماید بر روی چک صادره به نام شخص معین دو خط موازی مورب رسم کرده و به ذینفع می دهد. پرداخت وجه چک بسته به صورت نقد امکان پذیر نمی باشد و ذینفع باید وجه آن را به حساب خود نزد بانکی که در آن حساب دارد منظور نماید. این نوع چک را بسته عام می گویند. در صورتی که صادر کننده چک در بین دو خط موازی مورب نام بانکی را قید کرده باشد وجه چک باید توسط همان بانک وصول و پس از وصول به حساب ذینفع منظور شود که به آن چک بسته خاص می گویند.

   برگشت به بالا
   چک عمومی امنیبوس چیست؟   اگر دارنده حساب ، دسته چک خود را همراه نداشته باشد می تواند از بانک تقاضا کند یک برگ چک عمومی آزاد ( امنیبوس) در اختیار او بگذارند. این چک مانند چک عادی به جریان گذاشته می شود ولی به هیچ عنوان ظهر نویسی و یا انتقال نمی پذیرد.

   برگشت به بالا
   نحوه گشایش حساب جاری به چه صورت است؟
   • داشتن حداقل 18 سال تمام شمسی یا صدور حکم رشد از دادگاه صالحه

   • دریافت یک برگ کپی از صفحه اول شناسنامه مشتری و کارت ملی وی پس از تطبیق با اصل مدارک برای اخذ استعلام و نگهداری در سوابق حساب جاری 

   • نداشتن سابقه چک برگشتی با استعلام از سامانه بانک مرکزی ج.ا.ا

   • مشتری می بایست نزد شبکه بانکی بدهی غیر جاری (تسهیلات سررسید گذشته، معوق، مشکوک الوصول) نداشته باشد.

   • با توجه به استفاده از سیستم متمرکز، پرداخت وجه چک در کلیه شعب بانک سینا امکان پذیر است.

   برگشت به بالا
   صکوک چیست؟   صکوک، نوعی ابزار مالی با پشتوانه ترازنامه و دارایی های فیزیکی است. که در دهه های اخیر مورد توجه کشورهای اسلامی قرار گرفته است.

   برگشت به بالا
   تاریخچه صکوک به چه زمانی برمی گردد؟   ایده اولیه انتشار اوراق قرضه اسلامی به دهه 1980 برمی گردد. در آن زمان تلاشهای زیادی توسط بانکهای اسلامی برای غلبه بر مساله نقدینگی صورت گرفت. در جولای 1983 بانک مرکزی مالزی به عنوان پیشگام در این زمینه، از اوراق بهادار دولتی یا اسناد خزانه که بهره پرداخت می کردند استفاده نکرد و به جای آن از اوراق بدون بهره به نام گواهی سرمایه گذاری دولتی استفاده کرد.

   برگشت به بالا
   شرایط حساب قرض الحسنه پس انداز و جاری ارزی چیست؟
   • حداقل مبلغ برای افتتاح حساب قرض الحسنه پس انداز و جاری ارزی به ترتیب یکصد دلار امریکا و ده هزار دلار امریکا و یا معادل آن به سایرارزها می باشد.

   • افتتاح حساب قرض الحسنه پس انداز و جاری ارزی توسط اشخاص حقیقی بصورت مشترک امکانپذیر می باشد.

   • افتتاح حساب قرض الحسنه جاری ارزی برای اتباع خارجی امکانپذیر می باشد. مشروط به معرفی یکی از سازمانها و یا سفارتخانه های خارجی.

   • شرکتهای هواپیمائی، آژانس های مسافرتی، شرکتهای صرافی با مجوز بانک مرکزی، دفاتر و نمایندگی شرکتهای خارجی و سفارتخانه های خارجی بدون رعایت حداقل مبلغ می توانند درخواست افتتاح حساب جاری ارزی نمایند.

   برگشت به بالا
   شرایط حساب سپرده مدت ارزی چیست؟
   • حداقل مبلغ برای افتتاح حساب سپرده ارزی 1000 دلار آمریکا یا معادل آن به سایر ارزها و حداقل مدت یک ماه می باشد.

   • افتتاح سپرده مدت دار ارزی توسط اشخاص حقیقی به صورت مشترک امکان پذیرمی باشد.

   • نرخ سود سپرده های ارزی بر اساس سیاستهای بانک و با در نظر گرفتن نرخهای بین المللی محاسبه خواهد شد.

   • سود سپرده های ارزی با توجه به نوع ارز در زمان انعقاد قرارداد سپرده و بر اساس نرخ اعلامی محاسبه و در سررسید به حساب مشتریان واریز میگردد. همچنین در صورت ابطال سپرده قبل از سررسید، نرخ سود سپرده با توجه به سیاستهای بانک تعدیل خواهد شد.

   برگشت به بالا
   شرایط افتتاح حسابهای ارزی چیست؟
   • متقاضیان افتتاح حساب اعم از حقیقی و حقوقی ایرانی یا خارجی می بایست واجد شرایط افتتاح حساب ریالی باشند.

   • در حال حاضر امکان افتتاح حساب ارزی به ارزهای دلار آمریکا، پوند انگلستان و یورو امکان پذیر است.

   • دریافت و پرداخت نقدی از حسابهای ارزی امکان پذیر بوده و در صورت درخواست مشتری مبلغ پرداخت نقدی قابل درج در گذرنامه می باشد.همچنین محدودیتی در واریز وجوه حواله های ارزی وارده به حسابهای ارزی و یا برداشت از آنها جهت صدور به داخل و خارج کشور حواله ها وجود ندارد.

   • افتتاح حساب برای شرکتهای سهامی در شرف تاسیس با توجه به ضوابط و مقررات بانک بلامانع می باشد.

   برگشت به بالا
   کارت اعتباری ارزی ( ویزا کارت) چیست؟   کارت اعتباری ارزی نوعی ابزار پولی و اعتباری است که جایگزین مناسبی برای حمل ارز در مسافرتهای خارجی بوده و از این نظر موجبات آسایش و فراغت خاطر دارندگان آن را در این گونه سفرها فراهم می نماید. کارتهای اعتباری ارزی صادره توسط بانک سینا از نوع ویزا بوده و به واسطه یکی از بانکهای معتبر صادر می گردند.

   برگشت به بالا
   شرایط و ضوابط عمومی برای کارت اعتباری ارزی چه مواردی می باشد؟
   • پذیرش عضویت متقاضی از طرف بانک

   • گشایش حساب نزد یکی از شعب بانک سینا و ارایه مجوز برداشت از آن بابت تسویه صورت حسابهای دریافتی

   • تودیع وثیقه و میزان وثایق از طرف بانک تعیین می گردد.

   • پرداخت هزینه ارسال، صدور و تمدید سالیانه کارت به مبلغ تعیین شده توسط بانک در هر مقطع

   برگشت به بالا
   مدارک مورد نیاز برای کارت اعتباری ارزی چه مواردی است؟
   1. تکمیل کلیه فرمهای مربوط به کارت اعتباری ارزی

   2. تصویر صفحات گذرنامه معتبر متقاضی شامل مشخصات فردی، تاریخ صدور و انقضای آن و امضاء متقاضی و تصویر صفحات شناسنامه ( از هر کدام، دو نسخه)

   3. دو قطعه عکس جدید 4*3 رنگی

   4. سایر مدارک مورد نیاز بانک حسب مورد نظیر تصویر: روزنامه رسمی شرکت و آخرین تغییرات آن، وضعیت گردش حساب متقاضی و میانگین وزنی آن نزد بانک سینا جهت بررسی و اعتبار سنجی

   برگشت به بالا
   مزایای کارتهای اعتباری ارزی چیست؟   اشخاصی که در سفرهای خارجی کارتهای اعتباری ارزی همراه داشته باشند از مزایای زیر برخوردار خواهند شد.


   1. عدم نیاز به حمل مقادیر زیاد وجه نقد

   2. پرداخت صورت حسابهای خرید کالا و خدمات مانند هزینه هتل، رستوران، تهیه بلیط هواپیما، خرید از مراکز خرید، بازدید از پارکها، موزه ها، نمایشگاها و مواردی دیگر با استفاده از کارت اعتباری مطابق پول رایج کشور.

   3. دریافت وجه نقد از بیش از میلیون ها دستگاه خودپرداز در سرتا سر جهان.

   برگشت به بالا
   شرایط و مقررات اختصاصی حساب سپرده سرمایه گذاری ویژه 3 و 6 ماهه چیست؟   حساب های سپرده سرمایه گذاری ویژه 3 و 6 ماهه، بر اساس قرارداد فی ما بین مشتری و بانک سینا به ترتیب برای مدت 3 و 6 ماه افتتاح و وجوه تودیعی مشتریان نزد بانک نگهداری می گردد.


   • نرخ سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری ویژه 3 و 6 ماهه طبق مصوبه بانک مرکزی جمهوری اسلامی تعیین و پرداخت می گردد.

   • سود سپرده های مزبور به صورت روز شمار محاسبه شده و ماهیانه/ در سر رسید قابل پرداخت می باشد.

   • چنانچه مشتری پس از گذشت یک ماه از تاریخ افتتاح و قبل از 3 و 6 ماه، سپرده خود را ابطال نماید، سود متعلقه مطابق قرارداد فی مابین محاسبه و پرداخت خواهد شد.


   برگشت به بالا
   نکات قابل توجه پس از دریافت ویزا کارت چه مواردی است؟
   1. به محض دریافت کارت، نوار سفید رنگ پشت آن را مطابق نمونه امضای مندرج در گذرنامه و قرارداد استفاده از ویزا کارت به زبان انگلیسی، امضا نمایید.

   2. به هیچ عنوان کارت خود را در اختیار اشخاص دیگر قرار ندهید. این احتمال وجود دارد از اطلاعات کارت شما به منظور سوء استفاده در اینترنت بهره ببرند.

   3. عدد شانزده رقمی روی کارت، شماره کارت است و سه رقم سمت راست پشت کارت یکی از رمزهای آن: (Card Verification Code: CVC) به شمار می رود که صرفا" در برخی از سایتهای اینترنتی مورد نیاز می باشد. این رمز کاملا" متفاوت از عدد رمز اختصاصی (PIN Code) بوده و نبایستی به جای آن به کار رود. البته به لحاظ مسائل امنیتی ، توصیه می شود از کارتهای اعتباری ارزی در سایتهای اینترنتی استفاده نفرمایید. در صورت استفاده حتما سایت مورد نظر معتبر و مطمئن باشد و در هنگام وارد کردن اطلاعات کارت در قسمت مربوط نماد قفل در پایین صفحه و در قسمت آدرس//:https مشخص باشد.

   4. از مخدوش یا مفقود شدن کارت و حتی PIN Code، هزینه صدور مجدد کارت مطالبه خواهد شد

   5. به هریک از مشترکین کارت، نام کاربر و رمزاستفاده از خدمات اینترنتی ویزا کارت اختصاص داده شده تا تراکنش های انجام شده از کارت را با تاخیر حدود 3 تا 4 روز کاری در سایت www.ibank.az مشاهده نمایند. لذا صورت حسابی از طریق پست برای ایشان ارسال نخواهد شد. استفاده کنندگان از کارت اعتباری تا پنجمین روز هر ماه میلادی، تراکنش هیا انجام شده از کارت طی ماه میلادی قبل( روز اول تا روز آخر ماه میلادی قبل) را چاپ نموده و ضمن مراجعه به شعبه متبوع خود نسبت به تسویه هزینه های انجام شده اقدام نمایند.

   برگشت به بالا
   استصناع چیست؟   استصناع عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین در مقابل مبلغی معین، متعهد به ساخت (تولید، تبدیل و تغییر) اموال منقول و غیرمنقول، مادی و غیرمادی با مشخصات مورد تقاضا و تحویل آن در دوره زمانی معین به طرف دیگر می گردد.

   برگشت به بالا
   مرابحه چیست؟   مرابحه قراردادی است که به موجب آن عرضه کننده بهای تمام شده اموال و خدمات را به اطلاع متقاضی می رساند و سپس با افزودن مبلغ یا درصدی اضافی به عنوان سود، آن را به صورت نقدی، نسیه دفعی یا اقساطی، به اقساط مساوی و یا غیر مساوی در سررسید یا سررسیدهای معین به متقاضی واگذار می کند.

   برگشت به بالا
   خرید دین چیست؟   خرید دین قراردادی است که به موجب آن شخص ثالثی دین مدت دار بدهکاران را به کمتر از مبلغ اسمی آن به صورت نقدی از داین خریداری می کند. بانکها می توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت تمامی بخشهای اقتصادی، دیون موضوع اسناد و اوراق تجاری مدت دار متقاضیان را خریداری نمایند.

   برگشت به بالا
   اسناد و اوراق تجاری چیست؟   اسناد و اوراق تجاری به آن دسته از اسناد و اوراق بهادر اطلاق می گردد که مفاد آن حاکی از طلب حقیقی متقاضی باشد. بانکها مکلفند قبل از خرید دین، موضوع اسناد و اوراق تجاری، از حقیقی بودن دین و نقد شوندگی آن در سررسید ، اطمینان حاصل نمایند.

   برگشت به بالا
   با سلام و خسته نباشید: آیا دارندگان سینا کارت که سود کوتاه مدت روزشمار نیز به این نوع حساب تعلق می گیرد در طرح تمجید شرکت داده می شوند؟ یا این طرح فقط مخصوص حسابهای جدید که از تاریخ 1|7|91 افتتاح شده و فقط حساب کوتاه مدت سه ماهه، شش ماهه و... در این طرح شرکت داده می شوند؟ با تشکر   تمامی حساب های کوتاه مدت (روزشمار) متصل به کارت که حداقل دارای 500 هزار ریال موجودی باشند در قرعه کشی شرکت داده می شوند.

   برگشت به بالا
   لطفا در خصوص تفاوت بین بروات اسنادی و LC توضیخ دهید-با تشکر   بروات اسنادی

   در تجارت بین الملل معامله اسناد علاوه بر روش اعتبارات اسنادی از طریق بروات اسنادی نیز صورت می گیرد که در این زمینه نیز بانک سرمایه خدمات بانکی از قبیل ثبت سفارش بروات، ابلاغ و اخذ قبولی و واریز وجوه را به متقاضیان این خدمات ارائه می دهد.

   مقررات متحدالشکل بروات وصولی اتاق بازرگانی بین الملل (URC522) و دستورالعملهای موجود در مورد بروات وصولی ملاک عمل قرار می گیرند.   انواع بروات وصولی

   برات وصولی ساده: در مواردی که مشتری طلب مشخصی از طرف خارجی دارد پس از توافق با وی اقدام به صدور یک فقره برات ساده نموده و جهت قبولی و وصول در سررسید به بانک مراجعه می نماید بانک پس از اخذ کارمزد و هزینه های مربوطه برات را جهت قبولی و تائید برای کارگزار خود در کشور مورد نظر می فرستد.

   اگر در سررسید وجه برات پرداخت گردید بانک وجه را به حساب مشتری واریز می نماید و در صورت عدم پرداخت وجه برات در سررسید در صورت درخواست ذینفع، برات واخواست گردیده و جهت انجام مراحل قانونی از طریق ذینفع پیگیری قضایی می گردد.

   برات وصولی اسنادی: در این حالت صادر کننده کالا را مطابق با شرایط قرارداد برای خریدار ارسال نموده و اسناد حمل و اسناد مورد نیاز خریدار را به ضمیمه یک برات به یکی از شعب ارزی بانک ارائه می دهد و بانک پس از دریافت کارمزدهای مربوطه و هزینه های پست و ابطال تمبر، اسناد را به ضمیمه برات و دستورات خود برای کارگزار خود در کشور خریدار می فرستد، در صورتی که دستور خریدار تحویل اسناد در مقابل تحویل وجه باشد بانک کارگزار پس از ارائه اسناد و قبولی برات گیر وجه اسناد را دریافت کرده و برای بانک ارسال می نماید و در صورتی که دستور خریدار تحویل اسناد در مقابل قبولی برات گیر باشد کارگزار پس از قبولی برات گیر اسناد را به وی ارائه می دهد و در سررسید در صورت تعهد بانک کارگزار نسبت به دریافت وجه و واریز آن به حساب بانک اقدام می نماید و در صورتی که صرفا تعهد برات گیر خواسته شده باشد در صورت عدم پرداخت در سررسید نسبت به واخواست آن اقدام می گردد.

    با توجه به اینکه نقش ضمانتی بانک در این نوع از تجارت بین الملل نسبت به اعتبارات اسنادی کمتر می باشد لذا به صادرکنندگان توصیه می شود پیش از انعقاد قرارداد به صورت بروات اسنادی وصولی موارد زیر را در نظر بگیرند:


       آشنایی با خریدار و اطمینان از روابط تجاری مناسب وی

       ثبات شرایط سیاسی اقتصادی و حقوقی کشور خریدار

       محدودیت های قانونی ورود کالا و خروج ارز در کشور خریدار


   برای آشنایی با LC اینجا را کلیک نمایید.

   برگشت به بالا
   اگردرطول ماه مانده سپرده کوتاه مدت شخص برای چند روز زیر 500000 ریال باشد اما قبل وبعد آن متوسط موجودی بالاداشته باشددرطرح تمجید شرکت داده میشود؟آیا میانگین موجودی بالاترامتیازبالاتری دارد؟   هر روزی که موجودی حساب کمتر از 500 هزار ریال باشد برای آن روز امتیازی محاسبه نمی شود اما سایر روزها به تناسب موجودی به آن حساب جهت شرکت در قرعه کشی طرح تمجید امتیاز تعلق می گیرد.

   برگشت به بالا
   سلام ایا در حال حاضر میتوان visa card تهیه نمود. با تشکر   در این مورد می توانید با مدیریت ارزی با شماره تلفن 85563105 تماس حاصل نمایید

   برگشت به بالا
   آیا برای شرکتهای در حال تاسیس می توان حساب جاری یا هر حساب دیگری افتتاح کرد.   افتتاح حساب برای شرکت های سهامی در حال تاسیس امکانپذیر است. برای توضیحات بیشتر در این مورد به یکی از شعب بانک سینا مراجعه فرمایید.

   برگشت به بالا
   فرق چک بین بانکی و بانکی چیست؟آیا در هر دو مورد بانک متعهد به پرداخت وجه مورد نظر است؟   چک بین بانکی (رمزدار)

   چک بین بانکی چکی است که طبق درخواست مشتری توسط بانک به عهده یکی از سایر بانکها (شعبه مورد نظر) با استفاده از رمز صادر می شود. وجه چک های بین بانکی نقداً قابل پرداخت نبوده و بایستی به حساب متقاضی در بانک مقصد منظور گردد. و در واقع غیرقابل انتقال به شخص ثالث است. چک بین بانکی عهده سایر بانک ها در صورتی توسط بانک مبدا صادر می گردد که ذینفع در بانک مقصد وجه دارای شماره حساب باشد.چک مزبور در وجه بانک مورد نظر و جهت واریز به حساب درخواست شده توسط متقاضی صادر می گردد.


   چک بانکی (تضمین شده)

   چک بانکی چکی است که طبق درخواست مشتری توسط بانک در وجه شخص مورد نظر متقاضی صادر می گردد و در کلیه شعب بانک سینا قابل نقد کردن می باشد. همچنین امکان واگذاری چک به حساب عهده سایر بانکها و ووصول آن از طریق پایاپای (کلر) وجود دارد. انتقال چک بانکی توسط ذینفع چک بانکی از طریق ظهرنویسی توسط ذینفع به شخص ثالث امکانپذیر است. صدور چک بانکی مستلزم اخذ کارمزد طبق تعرفه جاری می باشد.


   وصول چک مشتریان

    چک بانک سینا 

    مشتریان محترم می توانند با واگذاری چک بانک سینا به سایر بانک ها نسبت به وصول آن اقدام نمایند. بانک سینا برای آسودگی مشتریان محترم، کلیه هماهنگی های لازم را با سایر بانکها، پیرامون دربافت چکهای خود فراهم آورده است.    چک سایر بانکها 

   مشتریانی که در بانک سینا حساب دارند قادر خواهند بود نسبت به واگذاری چک های سایر بانک ها در تهران و بعضی از شهرستان ها برای وصول اقدام نمایند. بانک سینا برای سهولت جابه جایی پول نقد مشتریان خود این سرویس را فراهم می کند.

   برگشت به بالا
   عابر بانک سینا برای چه سنینی قانونی است؟   افرادی که به سن قانونی (18 سال) رسیده باشند می توانند از این کارت استفاده کنند.

   برگشت به بالا
   شرایط برداشت سپرده مدت دار (که به عنوان ضمانت وام می باشد) قل از اتمام اقساط و جابه جایی آن با سند خانه یا چک کارمندی چگونه است؟   امکان تعویض وثیقه طبق بخشنامه بانک از زمانی که از محل سپرده مدت دار وام گرفته شده، وجود ندارد.

   برگشت به بالا
   رمز کارت هدیه اگر گم شود چه باید کرد؟   با همراه داشتن کارت ملی به نزدیکترین شعبه بانک سینا مراجعه و درخواست رمز جدید بفرمایید.

   برگشت به بالا
   لطفااختیارات ذینفع چک رابیان کنید. آیا ذینفع حق ابطال چک رادارد؟   تعریف ذینفع

   در قانون صدور چک (ماده 2)، دارنده چک: اعم است از کسی که چک در وجه او صادر گردیده  و یا به نام او پشت نویسی شده یا حامل چک (در مورد چک های در وجه حامل) یا قائم مقام قانونی آنها.

   ذینفع چک در قوانین مکتوب معادل دارنده چک می باشد به جز در زمانی که چک مفقود شده یا به سرقت رفته باشد که در این صورت دارنده چک کسی است که چک در اختیار اوست و ذینفع چک کسی است که می تواند ادعای مالکیت چک را نموده و به دلایل قابل استناد، سرقت و یا فقدان چک را به بانک اعلام نماید.( ماده 14 قانون صدور چک)   اختیارات ذینفع

   1- مراجعه به بانک وگرفتن تمام یا قسمتی از وجه چک در صورت وجود موجودی در حساب نامبرده

   2- در صورت عدم پرداخت چک به دلیل عدم موجودی کافی، مطابقت امضاء یا قلم خوردگی در متن چک، ذینفع می تواند گواهی عدم پرداخت چک که مشخصات چک، هویت ونشانی کامل صادر کننده، علت یا علل عدم پرداخت در آن قید گردیده را با مهر وامضاء از بانک  دریافت نماید.(ماده 4 قانون صدور چک)

   3- در صورتی که موجودی حساب صادر کننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد ذینفع می تواند، از بانک مبلغ موجود در حساب را دریافت و با قید مبلغ دریافت شده در پشت چک وتسلیم آن به بانک گواهینامه مشتمل بر مشخصات چک ومبلغی  که شده از بانک دریافت نماید. (ماده 5 قانون صدور چک)

   4- حق شکایت کیفری در صورتی که تا شش ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک مراجعه وظرف شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت شکایت نماید. (ماده 11 قانون صدورچک)

   5- دارنده چک می تواند محکومیت صادر کننده را نسبت به پرداخت کلیه خسارات وهزینه های واردشده که به طور مستقیم ومتعارف در جهت وصول طلب خود از ناحیه وی محتمل شده است، اعم از آن که قبل از صدور حکم یا پس از آن باشد، از دادگاه تقاضا نماید، در صورتی که دارنده چک جبران خسارت و هزینه های مزبور را پس از صدور حکم درخواست کند، باید در خواست خود را به همان دادگاه صادرکننده حکم تقدیم نماید.   آیا ذینفع چک حق ابطال چک را دارد؟

   عبارت ابطال چک ماهیت حقوقی ندارد. شاید منظور از حق ابطال چک، حق ارائه دستور عدم پرداخت وجه چک (مشروح در ماده 14 قانون صدورچک) و یا دستورالعمل پشت نویسی چک باشد.

   برگشت به بالا
   لطفامدت اعتبارتاریخ چک عادی رابیان کنید؟منظوراین است یک چک ازتاریخ صدورتاچه زمانی معتبراست ومنع قانونی جهت وصول ندارد؟   مطابق نص صریح ماده 310 قانون تجارت چک نوشته ای است که به موجب آن صادر کننده وجوهی را که نزد محال علیه دارد کلا یا بعضا مسترد یا به دیگری واگذار می کند.

   این تعریف با توجه به مشخصات و خصوصیات چک بیانگر آن است چک سند به رویت است یعنی به مجرد مطالبه باید پرداخت شود در نتیجه صادر کننده چک هنگام صدور آن باید وجه کافی با اعتبار لازم نزد بانک محال علیه داشته باشد، لذا وفق قانون در صورت تطبیق امضاء و نیز دارا بودن شرایط لازمه چک و در هر زمان از تاریخ صدور چک، بانک محال علیه موظف می باشد نسبت به کارسازی آن اقدام نماید.

   برگشت به بالا
   آیا آورنده چک (ذینفع) می تواند از شعبه تقاضای ابطال چک را به هر دلیل داشته باشد؟   تقاضای ابطال چک در خصوص چک های بین بانکی و حسب تقاضای خریدار چک بین بانکی با توجه به شرایط ذیل (مشروح بخشنامه 57097 مورخ 13/07/1390) امکان پذیر میباشد:

   1- اخذ درخواست کتبی خریدار چک بین بانکی (متقاضی صدور چک) بعد از احراز هویت کامل وی و تأیید اصالت چک توسط شعبه صادر کننده؛

   2- اعلام مراتب به شعبه بانک عهده (مقصد) به منظور حصول اطمینان از عدم واریز وجه چک به حساب ذینفع و دریافت پاسخ استعلام از شعبه عهده.

   برگشت به بالا
   با سلام، من حساب سپرده اندوخته 5ساله باز کردم ولی الان به پول احتیاج دارم آیا می توانم از حسابم برداشت کنم؟   ابطال حساب های بلندمدت بر اساس بخشنامه ها و قوانین بانک تابع ضوابط و مقرراتی است که با مراجعه به شعبه می توانید از آن آگاهی پیدا کرده و نسبت به ابطال یا برداشت از سپرده اقدام نمایید.

   برگشت به بالا
   آیا چکی که برگشت شده است و به شخص دیگری واگذار گردد ، در صورت عدم کفایت موجودی امکان برگشت چک بنام شخص جدید ، میسر است؟

   فرضی مطرح می باشد که در آن چک صادر و توسط دارنده چک (مستندا به ماده 11 قانون صدور چک که بیان می دارد: منظور از دارنده چک شخصی است که برای اولین بار چک را به بانک ارائه داده است و برای تشخیص این که چه کسی اولین بار برای وصول وجه چک به بانک مراجعه کرده است بانکها مکلفند به محض مراجعه دارنده چک، هویت کامل و دقیق او را در پشت چک با ذکر تاریخ قید نماید.) کارسازی و گواهی عدم پرداخت از شعب مربوطه اخذ گردد و چک به شخص دیگری واگذار گردیده است که مستندا به ماده 11 قانون صدور چک کسی هم که چک پس از برگشت از بانک به وی منتقل گردیده حق شکایت کیفری نخواهد داشت مگر اینکه انتقال قهرا باشد مثلا به ارث رسیده باشد و تنها اقدام حقوقی برای شخصی که چک به وی واگذار گردیده متصور است.

   برگشت به بالا
   اینکه صاحب حساب درحدعرف بانکداری می تواندازآخرین پشت نویسی ظهرچک مطلع گرددیعنی چه؟   صاحب حساب میتواند از آخرین پشت نویسی که توسط آخرین ذینفع و یا ظهر نویسان در ظهر چک انجام گرفته آگاهی پیدا کند زیرا به استناد ماده 4 قانون چک وقتی که وجه چک به علتی از علل مندرج در ماده 3 قانون چک پرداخت نگردد، بانک مکلف است در برگ مخصوصی که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادر کننده در آن ذکر شده باشد. علت یا علل عدم پرداخت را صریحا قید و آن را امضاء و مهر نموده و به دارنده ی چک تسلیم نماید و در یرگ مزبور باید مطابقت امضاء صادر کننده با نمونه امضاء موجود در بانک (در حدود عرف بانکداری) و یا عدم مطابقت آن از طرف بانک تصدیق شود و بانک مکلف است به منظور اطلاع صادر کننده چک، فورا نسخه دوم این برگ را به آخرین نشانی صاحب حساب که در بانک موجود است ارسال دارد.

   برگشت به بالا
   در صورت پارگی قسمتی از چک، آیا از درجه اعتبار خارج می گردد؟   مخدوش شدن چک شامل قلم خوردگی، تراشیدگی، خراشیدگی، پارگی و ... می شود و این مورد سبب از بین رفتن امضا روی چک و یا محو شدن سریال چک و یا مبلغ و یا تاریخ چک گردد بانک عامل بر طبق رویه و عرف بانکداری از کارسازی چک فوق خودداری نموده و در صورت تقاضای ذینفع مبادرت به صدور گواهی عدم پرداخت می نماید.

   برگشت به بالا
   کارت خریدم گم شده چیکار باید بکنم   در اولین فرصت بایستی به شعبه صادر کننده کارت مراجعه و نسبت به مسدودی کارت مفقودی و صدور کارت المثنی اقدام فرمایید.

   برگشت به بالا
   سلام. ببخشید می خاستم بدونم در شهرستان اهر بانک سینا شعبه ای دارد ؟ اگر نداشته باشد تاسیس آن بعد از چه مدتی ممکن خواهد شد؟   بانک سینا در این شهر شعبه ای ندارد. افزایش شعب بانک سینا در گرو سیاست های توسعه ای بانک است که در صورت تصمیم جدید ابلاغ خواهد شد.

   برگشت به بالا
   کدام یک از عقود بانکداری نیاز به ابطال تمبر ندارد؟    در خصوص سؤال مطروحه در ابتدا لازم به ذکر است استفاده از عبارت "عقود بانکداری"، دامنه پاسخ به سؤال مذکور را گسترده می‌کند و شامل تمام قراردادهایی که بانک با اشخاص حقیقی و حقوقی ثالث (اعم از قراردادهای پیمانکاری، اجاره شعب و ...) منعقد می‌نماید، نیز می‌گردد. لذا به نظر می‌رسد منظور شخص سؤال کننده "عقود بانکی" می باشد.

    قابل ذکر است در ماده 47 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 3/12/1366 قراردادها و اسناد مشابه که احتیاج به ابطال تمبر مالیاتی دارند احصاء گردیده و سایر عقودی که در ماده مذکور ذکر نگردیده است احتیاج به ابطال تمبر ندارند. مانند سپرده قرض‌الحسنه و خدمات بانکداری نوین


    

   برگشت به بالا
   از کدوم بانکها میشه با سیناکارت پول گرفت؟   سیناکارت جزو کارتهای متصل به شبکه شتاب است و از تمامی دستگاههای خودپرداز متصل به این شبکه امکان برداشت وجه را دارد.

   برگشت به بالا
   برای تعویض سیناکارت پس از اتمام تاریخ انقضا،به چه مدارکی نیاز است؟   برای درخواست مجدد سینا کارت، دارا بودن کارت ملی و کارت انقضا یافته کفایت می کند.

   برگشت به بالا
   شرایط استفاده از مرخصی بدون حقوق در بانک سینا چیست؟ حداکثر چه مدت می توان از مرخصی بدون حقوق در بانک سینا استفاده کرد؟   برای استفاده از مرخصی بدون حقوق تا دو ماه نیاز به موافقت معاونت شعب و منابع انسانی است. تصمیم گیری در موارد مرخصی های طولانی تر از این میزان بر عهده بالاترین مقام بانک می باشد.

   برگشت به بالا
   ایا حساب کوتاه مدت پشتیبان در طرح تمجید شرکت داده می شود؟   بله. این حساب ها هم مشمول شرکت در قرعه کشی می شوند.

   برگشت به بالا
   آیا بعد از تصویب مجدد در دولت آقای روحانی مرخصی زایمان برای کارکنان بانک سینا از 6 ماه به 9 ماه تغییر کرده است؟ از چه تاریخی برای کارکنان بانک سینا قابل اجرا میباشد . با وجود اینکه در بعضی از ادارات در حال اجرا می باشد.   در این زمینه هنوز مصوبه جدیدی ابلاغ نشده است.

   برگشت به بالا
   من کارت هدیه به مبلغ 1.000.000 ریال گم کرده ام شماره کارت و رمز را هم به یاد ندارم چکار باید بکنم   لطفا برای رفع این مشکل به شعبه صادر کننده کارت هدیه مراجعه فرمایید.

   برگشت به بالا
   سلام آیا در بانک سینا (شعب مرکزی شهر مشهد) ، امکان داشتن صندوق امانات وجود دارد ؟   این موضوع در حال پیگیری است.

   برگشت به بالا
   سلام میخواستم بدونم طرح تمجید تا چه زمانی ادامه داره؟   فعلا محدودیت زمانی در این خصوص اعلام نشده است.

   برگشت به بالا
   با سلام چگونه میتوانم مبلغ 140000دلار امریکا از یک حساب در افریقای جنوبی به ایران منتقل کنم.( حساب من در ایران باید چگونه باشد؟)   لطفا در این مورد با مدیریت ارزی با شماره 85563105 (021) تماس بگیرید.

   برگشت به بالا
   آیه برای بستن سپرده عیدانه که در شعبه ای در تهران افتتاح شده، میتوان از شعبه ای در شهرستان اقدام کرد ؟   خیر. برای مسدودی حساب باید به شعبه مبدا مراجعه شود.

   برگشت به بالا
   با سلام من میخواستم بدانم که ایا پس ازانکه چکی برگشت خورد ودر زمان بیش ازده روز وصول شود وابطال گردد میتوانم دسته چک جدید بگیرم متشکرم   بله این امکان وجود دارد.

   برگشت به بالا
   باعرض سلام وخسته نباشید من رمزاینترنت بانک گرفته بودم نام کاربری ورمز رویادم رفته برای دریافت رمز جدیدچه کاربایدبکنم؟ ممنون   تنها راه به دلیل اهمیت نگهداری از اطلاعات حساب این است که شخصا به یکی از شعب بانک سینا مراجعه فرمایید و رمز جدید درخواست نمایید.

   برگشت به بالا
   اگر رمز سینا کارت را اشتباه وارکرده باشیم برای فعال کردن عابر بانک به هرشعبه ای می توان مراجعه نمود؟   با توجه به اجرا شدن سیستم متمرکز در بانک سینا، از این لحاظ محدودیتی وجود ندارد.

   برگشت به بالا
   سلام. بنده رمز کارت عابر بانک خود را فراموش کرده. با توجه به این که بنده 15 سال سن داشته و بازکننده حساب برای من پدرم هستند برای در یافت رمز عبور جدید چه اقدامی باید انجام دهم؟ آیا خود می توانم این کار را انجام دهم یا پدرم باید حتما برای در یافت رمز حاضر باشند؟   جهت دریافت رمز می بایست پدر شما به شعبه مراجعه نمایید .جهت دریافت اطلاعات بیشتر با شعبه خود تماس حاصل نمایید.


    

   برگشت به بالا
   در صورت فراموش شدن رمز اول کارت چه راهایی برای بدست آوردن دوباره آن وجود دارد؟   رمز اول کارت با توجه به اهمیت آن نیاز به احراز هویت اشخاص دارد. برای همین بایستی به نزدیکترین شعبه مراجعه و نسبت به دریافت رمز جدید اقدام گردد.

   برگشت به بالا
   با سلام. سوال اول: چنانچه صاحب حساب در متن چک عبارت "بدون قلم خوردگی" را ذکر کرده باشد، اما مبلغ و یا تاریخ چک قلم خوردگی داشته و صاحب حساب نیز چک را ظهر نویسی کرده باشد، آیا چک توسط ذینفع قابل نقد شدن می باشد یا خیر؟ پرسش دوم: به کار بردن جملاتی همچون "غیر قابل انتقال" و عباراتی از این دست توسط صاحب حساب، حتما باید در نظر گرفته شود یا خیر؟ با تشکر.   پاسخ سوال اول: مطابق ذیل ماده 3 قانون صدور چک هرگاه در متن چک شرطی برای پرداخت ذکر شده باشد، بانک به آن شرط ترتیب اثر نخواهد داد لذا در فرض فوق و در صورت ظهر نویسی چک از سوی صادر کننده و تایید مراتب و امضای ظهر آن ،چک از سوی ذینفع قابل نقد شدن است .


   پاسخ سوال دوم: طیق ماده 312 قانون تجارت چک در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله کرد صادر می شود و وجه چک قابل انتقال به دیگری است (وصف تجریدی) .از خواص اسناد تجاری قابل انتقال بودن آنهاست و سلب این خاصیت به دستور صادرکننده محمل حقوقی ندارد . که به همین قیاس قید عدم انتقال چک تاثیری در قابلیت انتقال ندارد .


    


    


    

   برگشت به بالا
   چک بانک سینا در کدام بانک ها نقد می شود؟   چک بانک سینا از طریق سیستم کلر و حداکثر تا 48 ساعت قابل نقد شدن می باشد.

   برگشت به بالا
   چگونه می توانم رمز دوم کارت هدیه ام را فعال کنم؟   برای دریافت رمز دوم کارت های بانک سینا و از جمله کارت هدیه، با مراجعه به شعبه یا با استفاده از دستگاههای خودپرداز بانک سینا می توان نسبت به فعال سازی رمز دوم کارت اقدام کرد.

   برگشت به بالا
   چطور میتونم آخرین گردش حسابم را ببینم؟   مشاهده گردش حساب با استفاده از خدمات مختلف بانکداری الکترونیک امکانپذیر است از جمله اینترنت بانک، دستگاه خودپرداز و ...

   برگشت به بالا
   سلام. برای دریافت کد شبا شماره حساب رو در خانه ها چطور باید وارد کرد؟   جهت به دست آوردن کد شبای صحیح  می بایست مطابق آنچه روی دفترچه حساب درج شده چهار قسمت شماره سپرده  که با فاصله از هم مجزا شده را در چهار فیلد خالی پر نمایید و کلید تایید را انتخاب کنید.


    

   برگشت به بالا
   وظیفه تحویلدار در زمان مشاهده اسکناس تقلبی در بین وجوه دریافتی از مشتری چیست؟ آیا کارمند ملزم به پانچ اسکناس تقلبی می باشد ؟   درصورت ارائه اسکناس تقلبی به تحویلدار، ابتدا در صورت موافقت ارائه کننده اسکناس تقلبی نسبت به پانچ اقدام واسکناس تقلبی(درصورت تعدادمحدود) پانچ شده تحویل به مشتری می گردد.

   درصورت عدم قبول مشتری، پس از تهیه صورت جلسه و پیوست نمودن اسکناس تقلبی، بررسی موضوع از مدیریت حراست درخواست می گردد.

   برگشت به بالا
   تامین رسوب به چه معناست؟   رسوب در مباحث بانکی به معنای راکد ماندن پول در حساب برای بازه زمانی مشخص است. تامین رسوب نیز به معنای تامین حداقل مانده حساب در یک بازه زمانی مشخص است.

   برگشت به بالا
   با سلام. آیا صادر کردن یک چک در وجه دو شخص حقیقی یا حقوقی صحیح می باشد و قابلیت نقد شدن در بانک را دارد یا خیـــــر؟   در صورتی که چک در وجه دو یا چند شخص حقیقی یا حقوقی صادر گردد حضور تمامی اشخاص مذکور (درمورد شخص حقوقی صاحبان امضاء) در شعبه برای کارسازی و نقد شدن الزامی است و چنانچه دارندگان چک، شخص یا اشخاصی را به عنوان نماینده قانونی خود رسماً معرفی نمایند لازم است قبلاً چک توسط ایشان پشت نویسی و امضاء (اگر دارندگان شخص حقوقی باشد مضاف بر امضاء، نقش مهر شرکت نیز الزامی است) شده باشد مگر اینکه نمایندگی با اعطاء وکالت رسمی و دارای اختیارات کامل از دارندگان باشد.

   شایان ذکر است دارندگان چک می توانند با امضاء و درصورت لزوم نقش مهر ظهر آن، چک را به ثالث انتقال دهند که در این صورت شخص ثالث بعنوان ذینفع محسوب و رعایت ضوابط نسبت به وی الزامی است.

   برگشت به بالا
   شرایط و مدارک لازم برای افتتاح حساب در بانک سینا (و دریافت عابر بانک ) چیست ؟   شرایط عمومی افتتاح حساب ها در بانک سینا بدین شرح است:


   * هر شخص حقیقی یا حقوقی که دارای اهلیت قانونی (اهلیت تمتع و اهلیت استیفاء) باشد، مطابق با مقررات می تواند به نام خود یا کسانی که تحت ولایت، وصایت یا قیمومت وی باشند افتتاح حساب نماید. (در مورد حساب جاری، شخص فقط به نام خود می تواند افتتاح حساب نماید).

   *  افتتاح حساب برای اشخاص حقوقی با رعایت کلیه قوانین امکان پذیر می باشد.

   *  افتتاح حساب به صورت مشترک برای 2 یا چند نفر امکان پذیر می باشد مشروط بر این که صاحبان حساب در زمان افتتاح حساب کتباً نحوه برداشت، انسداد و قدرالسهم هر یک را تعیین نمایند.


   ارائه مدارک شناسایی معتبر و تکمیل فرم های مربوطه درشعب بانک سینا نیز از دیگر شرایط افتتاح حساب محسوب میشود

   برگشت به بالا
   من سپرده کوتاه مدت روز شمار دارم آیا در طرح تمجید شرکت داده می شوم؟این سپرده دارای کارت عضو شتاب نیز می باشد.با تشکر   طرح تمجید طبق مصوبات بانک و اطلاع رسانی های مکرر، متوقف شده است.

   برگشت به بالا
   سلام زمان قرعه کشی بانک سینا چه موقعست؟ممنون   بانک سینا در حال حاضر هیچ گونه قرعه کشی ندارد.

   برگشت به بالا
   من در بانک سینا سپرده پنج ساله دارم آیا این تغییرات سود سپرده شامل حسابهای قبلی میشود یا نه؟   طبق قانون، قراردادها تا زمان پایان آن از اعتبار برخوردار است.

   برگشت به بالا
   سلام ساعت کاری بانک را می خواستم همچنین چه شعبه هایی در مشهد باجه(عصر) هستند ممنون   ساعت کاری شعب بانک سینا در تهران از 7:30 تا 15:30 (پاسخگویی به مشتریان و مراجعین) و در شهرستان ها تا 14:30 تعیین شده است.

   شعب سناباد و ابوذر غفاری در شهر مشهد به عنوان باجه عصر فعالیت دارند.

   برگشت به بالا
   من سپرده دوساله دربانک سینا باز کردم سود دوماه را دریافت کردم الان می خواهم سپرده رایک ساله کنم آیا تمامی سود این دو ماه از حسابم کم خواهدشد؟   تسویه سپرده ها زودتر از موعد دارای ضوابطی است که بهتر است به شعبه مراجعه نمایید.

   برگشت به بالا
   سلام من دیروز حدود ساعت 10 صبح از سایت همراه اول به صورت مستقیم شارژ خریدم از درگاه بانک سینا. پول از حساب من کسر شد ولی گوشیم شارژ نشد. لطفا بگید من باید چی کار کنم؟ چون توی سایت همراه اول زده بعد از 48 ساعت پول بر می گرده ولی برنگشته! ممنون   لطفا در مورد اشکالاتی از این قبیل با 02148052000 تماس حاصل نمایید.

   برگشت به بالا
   باسلام و احترام، میخواستم از نحوه ابطال چکهای رمزدار بین بانکی مطلع شوم، اینکه شعبه در چه شرایطی مجاز به ابطال می باشد و برای این کار باید چه روالی را طی کند، اگر توضیح دهید ممنون می شوم.    


   درصورت اخذ درخواست کتبی از  متقاضی چک بانکی (خریدار چک بانکی) با عنوان فرم تقاضای ابطال و استرداد وجه چک بین بانکی (فرم شماره 1) و اعلام مراتب به شعبه بانک عهده (مقصد) از طریق تکمیل فرم اعلام تقاضای خریدار مبنی بر ابطال و استرداد وجه چک بین بانکی  (فرم شماره 2) و حصول اطمینان از عدم واریز وجه چک بین بانکی به حساب ذینفع امکان ابطال چک بانکی و واریز وجه ان به حساب خریدار میسر می گردد.

   برگشت به بالا
   با سلام.اگر امکان دارد نحوه محاسبه قیمت تمام شده پول برای بانکها را توضیح دهید.    


   توضیح در این خصوص از حوصله بحث خارج است. علی ایحال شما می توانید در این مورد مقاله زیر را از طریق لینک درج شده مطالعه فرمایید.    قیمت تمام‌شده پول در بانک‌ها چیست؟

   برگشت به بالا
   با سلام و خسته نباشید می خواستم بدونم چطوری می تونم پولی رو به حساب کسی واریز کنم بدون اینکه اون شخص بفهمه این پول از حساب من به حسابش واریز شده؟ با تشکر   این امر امکانپذیر نیست. در برخی موارد از جمله واریز نقدی که گهگاه در سند واریزی نام واریز کننده درج نمی شود نیز در صورت پیگیری دارنده حساب امکان بررسی فیش واریزی که شما به عنوان واریز کننده مبلغ در شعبه پر می کنید وجود دارد از این رو این امکان به هیچ وجه در سیستم بانکی میسر نیست.

   برگشت به بالا
   نحوه محاسبه ده روز برای چگ برگشتی ازچه زمانی شروع وآیا روزتعطیلی درمحاسبه ده روز حساب میشود    


   زمان شروع محاسبه از تاریخ برگشت چک تا 10 روز است. روزهای تعطیل هم در این زمینه محاسبه خواهد شد.

   برگشت به بالا
   من 90000000 ریال سپرده دارم بلند مدت خواستم بپرسم چرا ماهانه فقط1500000 ریال سود میدید؟؟؟

   باتوجه به ابلاغ بخشنامه بانک مرکزی حداکثر نرخ سپرده ها 22% تعیین شده است که براساس آن پرداخت سود اعلام شده بصورت روزشمار صحیح است .

   برگشت به بالا
   سلام من در یکی از شعب بانک سینا حساب جاری دسته چک باز کردم و حسابم هم فعال هست اما روزی که داشتم حساب باز میکردم رئیس شعبه گفت باید طبق بخش نامه برای افتتاح حساب جاری مبلغ 3 میلیون ریال رو در حساب جاری خودتون مسدود کنید و من هم این کار رو کردم البته این غیر از اون 50 هزار تومان مبلغ رسوب هست. من اول فکر می کردم این قانون همه گیر هست و در سایر شعب بانک سینا اجرا میشه اما تحقیق کردم دیدم فقط در شعبه ای که من حساب دارم این کار انجام میشه! حالا واقعا چنین بخش نامه ای وجود داره؟ این کار رئیس شعبه قانونی هست؟ الان این 300 هزار تومان 4 سال هست در حساب جاری من مسدود مونده آیا می تونم برم و درخواست رفع مسدودی کنم؟ با تشکر

   طبق بخشنامه مربوط کف موجودی حساب جاری برای اشخاص حقیقی 500 هزار ریال و اشخاص حقوقی 2 میلیون ریال تعیین گردیده است .

   برگشت به بالا
   با سلام میشه به من بگید که چجوری می تونم دسته چک بگیرم؟ با تشکر   با کلیک بر روی کلمه اینجا می توانید شرایط افتتاح حساب جاری در بانک سینا را مشاهده نمایید.

   برگشت به بالا
   سلام من جدیدا" دسته چک از بانک سینا گرفتم باید چند برگ پاس شودتا دسته چک جدید بگیرم . و دسته چک دوم چند برگ می شود باتشکر   برای صدور دسته چک جدید حداقل 80 درصد دسته چک دریافتی می بایست پاس شده باشد. تعداد برگ های دسته چک دوم بستگی به گردش مالی حساب دارنده چک دارد.

   برگشت به بالا
   با سلام و خسته نباشید میخواستم بدانم که آیا می توان از روی پرینت کارت عابر بانک سینا شماره‌ی فاکتور کالا های خریداری شده را پیدا کرد؟   صورتحساب کارت اگر از طریق ATM دریافت شده باشد، وضعیت حساب به صورت برداشت و واریز نمایش داده می شود. با استفاده از اینترنت بانک هم جزئیات عملیات بانکی مثلا خرید یا انتقال وجه با شماره پیگیری و همچنین شماره پایانه انجام دهنده عملیات قابل مشاهده است اما هیچ کدام فاکتور کالای خریداری شده را نمایش نمی دهد.

   برگشت به بالا
   من دو میلیون تومان رو میخواستم در بانک حساب باز کنم و ماهانه سود بگیرم میشه راهنمایی کنیدچه حسابی بایدباز کنم؟؟؟کلا به چه نوع حسابهایی سود تعلق میگیره؟اگه حساب یکساله باز کنم میتونم زودتر ازسررسید پولم رو بردارم؟؟   در حال حاضر بانک سینا به سپرده های مختلف روزشمار تا یکساله سودهای مصوب پرداخت می کند. برای مشاهده اینجا را کلیک نمایید.

   در صورت افتتاح حساب سپرده یک ساله، امکان برداشت زودتر از موعد قرارداد طبق ضوابط وجود دارد. در این باره می توانید از شعب سوال فرمایید.

   برگشت به بالا
   با سلام خواهشمند است در خصوص اخذ وام بدون داشتن سپرده توضیح دهید   در حال حاضر تسهیلات تعمیر مسکن، تجهیز دفتر کار و خرید محل کار و ... از طریق بانک سینا اعطا می شود که می توانید به یکی از شعب بانک سینا مراجعه فرمایید.

   برگشت به بالا
   من چقدر روی سند آپارتمان می توانم وام بگیرم. چقدر ماهانه باید پرداخت نمایم. البته در بانک سینا سپرده هم دارم.   در قبال سند آپارتمان می توانید وام تعمیرات دریافت نمایید که این وام بر اساس مدارک شغلی صاحب سند پرداخت می گردد. میزان اقساط با توجه به مدت بازپرداخت تعیین می گردد.

   در قبال حساب سپرده بلند مدت هم می توانید وام دریافت نمایید که برای دریافت اطلاعات بیشتر می توانید به بخش تسهیلات، منوی تسهیلات در قبال سپرده مدت دار در سایت بانک سینا مراجعه نمایید.

   برگشت به بالا
   من یک حساب جاری کارت دارم که کد آن 12 است آیا می توانم به شعبه مراجعه کنم و پس از استعلام از بانک مرکزی و سایر موارد از روی همین حساب دسته چک بگیرم یا باید حساب دیگری افتتاح کنم؟   با توجه به بخشنامه های بانک، سپرده هایی از نوع 12 و 13 نمی توانند دسته چک داشته باشد.

   برگشت به بالا
   معرف حساب جاری حتما باید در بانک سینا حساب جاری داشته باشد یا می تواند در سایر بانک ها حساب جاری داشته باشد؟   معرف حساب جاری باید نزد یکی از بانک ها دارای حساب جاری بوده و امضاء وی توسط شعبه بانک مربوط گواهی گردد.

   برگشت به بالا
   نرخ سود حساب های با کد 813 چقدر می باشد؟   این سپرده ها جزو حساب های کوتاه مدت بانک سینا محسوب می شوند. برای اطلاع از آخرین نرخ سود این حساب ها می توانید به بخش "نرخ سود سپرده ها" در سایت بانک مراجعه فرمایید.

   برگشت به بالا
   آیا افرادی که در بانک های دیگری حساب جاری دارند و دسته چک آن بانک را هم دارند می توانند در بانک سینا حساب جاری گشایش کنند و دسته چک بگیرند؟   بله این امکان وجود دارد. البته مطابق بند 10 ماده 27 دستورالعمل حساب جاری بانک مرکزی (بخشنامه 59114 مورخ 12/7/93) بانک سینا یا هر بانک دیگر مجاز به افتتاح و نگهداری بیش از یک حساب جاری ریالی در آن بانک را برای هر شخص حقیقی نمی باشد.

   برگشت به بالا
   من مایلم  تعدادی سهام بانک سینا رو خریداری کنم به چه طریقی میتونم این کارو انجام بدم؟   به این منظور لازم است به یکی از کارگزاری های سازمان بورس اوراق بهادار مراجعه شود.

   برگشت به بالا
   با سلام آیا میتوان جلوی اطلاعات حساب را مسدود کرد که از شعب دیگر بانک سینا به آن دسترسی امکان پذیر نباشد؟   با توجه به مفهوم بانکداری متمرکز و ارائه سرویسهای Online ، بایستی امکان دسترسی به کلیه حسابها برای کلیه شعب فراهم باشد.


   در صورتیکه موردی بصورت خاص وجود دارد که یک مشتری درخواست نماید که فقط در شعبه افتتاح کننده امکان مشاهده حسابهای ایشان وجود داشته باشد لازم است مراتب از طریق شعبه به سرپرستی منظقه و ستاد منعکس تا بررسیهای لازم بر روی اینگونه درخواستها انجام شود.


    

   برگشت به بالا
   سلام ببخشید شرایط اخذ وام ده میلیونی از بانک سینارو میخواستم بدونم   در صورت دارا بودن شغل معتبر و ارائه مدارک لازم می توانید با مراجعه به یکی ز شعب بانک درخواست تسهیلات نمایید.

   برگشت به بالا
   با سلام من چند روز پیش کارتم رو گم کردم و با تلفنبانک اون کارت رو سوزوندم می خوام بدونم برای صدور کارت المثنی چه کار باید بکنم؟ (مثلا باید به کدوم شعبه بانک سینا برم منظورم همون شعبه ای است که کارتم اولیه ام از اونجا صادر شده ؟ و چه قدر طول میکشه کارت جدیدم رو تحویل بگیرم؟ و چه قدر هزینه داره؟ و... ممنون   برای صدور کارت مجدد با مدارک شناسایی معتبر به هر یک ازشعب بانک مراجعه فرمایید محدودیتی ندارد. در لحظه کارت مورد نظر صادر و تحویل خواهد شد.

   برگشت به بالا
   باسلام. من رمز همبانک خود را فراموش کرده ام.چطور میتوانم بازیابی کنم؟؟   با توجه به اهمیت رمز حساب های اشخاص، مراجعه حضوری به یکی از شعب با مدارک هویتی معتبر ضروری است.

   برگشت به بالا
   چگونه میتونم سیستم إعلام موجودی به وسیله اس ام اس راغیرفعال کنم؟   برای این منظور باید درخواست مورد نظر در یکی از شعب بانک ارائه شود.

   برگشت به بالا
   باسلام و تبریک سال نو لطفا اعلام بفرمائید بالاترین نرخ سود سپرده روز شمار بانک سینا در سال94 چند درصد است و در قالب چه طرحی (یا چه نامی) باتشکر   نرخ سود در بانک سینا بر اساس نرخ اعلامی از سوی بانک مرکزی ج ا ا است.

   برگشت به بالا
   با سلام واحترام آیا برای افتتاح حساب جهت اشخاص حقوقی ، حضور کلیه اعضاء هیئت مدیره ( اعضاء بغیر از امضادار ) در شعبه الزامی است ؟    


   بله این امر به جهت احراز هویت ضروری است.

   برگشت به بالا
   سلام خسته نباشد ببخشید وام دارید اگه دارید شرایطش چیه؟    


   لطفا در خصوص انواع وامهای اعطایی بانک سینا به منوی تسهیلات در وب سایت بانک مراجعه فرمایید.

   برگشت به بالا
   ببخشید کارتهای بانک شما پول کارت به کارت نمیکنند؟    


   اگر منظور انتقال وجه شتابی است که این امر از طریق اینترنت بانک، اینترنت بانک همراه و دستگاه خودپرداز امکانپذیر است.  انتقال وجه پایا و ساتنا هم از  طریق سامانه های یاد شده و نیز به وسیله همراه بانک، همبانک و سیناسل نیز امکانپذیر است.  با سامانه های مذکور امکان انتقال وجه داخلی (بین حساب ها و کارتهای بانک سینا) وجود دارد.

   برگشت به بالا
   سلام خسته نباشید من دانشجوی رشته مدیریت بازرگانی هستم.میخواستم بپرسم من بخوام در بانک استخدام بشم چه شرایطی را باید داشته باشم؟ و شما الان نیرو می گیرین ؟    


   در حال حاضر بانک سینا برنامه ای برای استخدام ندارد. چنانچه تصمیمی در این خصوص اتخاذ گردد از طریق رسانه های عمومی به اطلاع خواهد رسید.

   برگشت به بالا
   با سلام، آیا به سپرده‌هایی که قبل از 16 اردیبهشت نزد بانک سینا سپرده گذاری شده سود همان سود گذشته یعنی سود ۲۲ درصد تعلق می‌گیرد؟   پرداخت سود به سپرده ها در بانک سینا طبق آخرین مصوبات بانک مرکزی ج ا ا است.

   برگشت به بالا
   سهام سینا یاران را چگونه می شود واگذار کرد   با مراجعه به شرکت سینایاران می توانید نسبت به اعلام و واگذاری سهام خود اقدام فرمایید.

   برگشت به بالا
   هزینه دریافت دستگاه کارتخوان چقدر است؟ مدارک مورد نیاز چیست؟   پایانه ثابت هزینه ای ندارد اما برای پایانه GPRS به صورت ماهانه مبلغی به عنوان ودیعه دریافت می گردد.

   مدارک مورد نیاز بر اساس اعلام شاپرک: ارائه درخواست به بانک، تکمیل قرارداد با شرکت  ارائه دهنده خدمات، قبض تلفن، اجاره نامه، جواز کسب، تصویر کارت ملی، شناسنامه، اساسنامه و روزنامه رسمی جهت شرکت های حقوقی، تصویر استشهاد در صورت نداشتن جواز کسب

   برگشت به بالا