بانک سینا

سه شنبه،14 آذر 1402
بانک سینا
   
 
  • حساب سپرده قرض الحسنه جاری
   • حساب سپرده قرض‌الحسنه جاری:

    حساب سپرده قرض‌الحسنه جاری، حسابی است که بانک بر اساس قرارداد فی‌مابین مشتری و بانک سینا به‌منظور قبول سپرده قرض‌الحسنه جاری افتتاح می‌نماید. برداشت و یا انتقال از این حساب می‌تواند از طریق چک، دفترچه، کارت‌های الکترونیکی و یا سایر ابزارهای مجاز انجام پذیرد. به موجودی این حساب‌ها سود تعلق نمی‌گیرد. مشتریان گرامی پس از مراجعه به یکی از شعب بانک سینا با ارائه مدارک زیر و تکمیل فرم‌های مخصوص می‌توانند سپرده قرض‌الحسنه جاری افتتاح نمایند.

    شرایط عمومی:

    حساب سپرده قرض‌الحسنه جاری نیاز به اخذ استعلام از بانک مرکزی برای صاحب حساب و وکیل ایشان (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) جهت نداشتن چک برگشتی از دارد. مدت اعتبار استعلام‌ها پانزده روز است.

    لازم است مشتری نزد بانک سینا تسهیلات سررسید گذشته و معوق نداشته باشد. با توجه به قابلیت ارائه دسته‌چک به مشتری در این حساب، کلیه مقررات مربوط به دسته‌چک بر آن نافذ است. هنگام افتتاح حساب‌جاری می‌توانید حسابی با عنوان حساب پشتیبان نیز افتتاح کنید. حساب پشتیبان سپرده‌ای است که در صورت نیاز کسری موجودی حساب شمارا هنگام برداشت از آن جبران می‌کند. حساب پشتیبان می‌تواند از نوع حساب‌جاری، سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز یا سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت باشد.

    حداقل مبلغ برای افتتاح حساب سپرده قرض‌الحسنه جاری برای اشخاص حقیقی در صورت داشتن حساب پشتیبان مبلغ 1.000.000 ریال و برای اشخاص حقوقی مبلغ 5.000.000 ریال است.

    افتتاح حساب به‌صورت مشترک بیش از یک نفر صرفاً برای اشخاص حقیقی امکان‌پذیر است مشروط بر اینکه صاحبان حساب در زمان افتتاح حساب کتباً نحوه برداشت، انسداد و قدرالسهم هر یک را تعیین نمایند.

    شرایط و مدارک لازم جهت گشایش حساب اشخاص حقیقی:

    • داشتن حداقل 18 سال تمام شمسی یا صدور حکم رشد از دادگاه صالح؛
    • دارا بودن اهلیت قانونی (عاقل، بالغ، رشید)؛
    • داشتن سواد خواندن و نوشتن؛
    • دارا بودن شغل معتبر و آدرس مشخص؛
    • یک نفر معرف که نزدیکی از بانک‌ها حساب سپرده قرض‌الحسنه جاری داشته باشد و امضاء وی مورد تأیید بانک باشد؛
    • اصل و تصویر شناسنامه و کارت ملی؛
    • برای اتباع خارجی پروانه اقامت معتبر؛
    • افتتاح حساب توسط قائم‌مقام قانونی (ولی، وصی، وکیل، قیم،...) علاوه بر مدارک فوق تصویر مستند قانونی شامل شناسنامه ولی، قیم‌نامه یا وکالت‌نامه معتبر و... ضروری است؛
    • رجوع به یکی از شعب بانک سینا برای تکمیل و امضای فرم‌های مربوط.

    شرایط و مدارک لازم جهت گشایش حساب اشخاص حقوقی:

    • ارائه اصل و تصویر مدارک ثبتی شرکت شامل:

    - آگهی تأسیس؛

    - اساسنامه و شرکت‌نامه(برای شرکت‌هایی که شرکت‌نامه دارند) گواهی‌شده اداره ثبت شرکت‌ها؛

    - آخرین روزنامه رسمی شرکت حاکی از ثبت شرکت و تغییرات حاصله در هیئت‌مدیره یا اساسنامه شرکت.

    • در اساسنامه شرکت، حق افتتاح حساب‌جاری در بانک یا بانک‌ها پیش‌بینی‌شده باشد؛
    • مدیران و افتتاح کنندگان حساب لازم است کتباً تعهد نمایند که آخرین مدارک و اطلاعات مربوط به شرکت را در اختیار بانک قرار داده و متعهد شوند هر نوع تغییری که در اساسنامه و یا شرکت‌نامه و یا تصمیمات هیئت‌مدیره، سمت، اختیارات، مدت مأموریت مدیران و صاحبان امضاء به عمل آید، بلافاصله بانک را کتباً مطلع سازند؛
    • نام و نام خانوادگی و مشخصات اعضای هیئت‌مدیره؛
    • مشخصات دارندگان حق امضای شرکت با تصریح اینکه چه کسانی حق برداشت از حساب‌های شرکت را دارند؛
    • رعایت کامل شرایط افتتاح حساب در مورد اشخاص حقیقی (صاحبان امضاء مجاز شرکت)؛
    • افتتاح حساب قرض‌الحسنه جاری برای شرکت‌های سهامی در شرف تأسیس (هنوز به ثبت نرسیده باشند) بلامانع بوده و تا انجام تشریفات ثبت شرکت، هیئت مؤسس حق انجام عملیات بانکی و حق برداشت از حساب را نخواهد داشت.

    افتتاح سپرده قرض‌الحسنه جاری برای اشخاص حقوقی خارجی:

    افتتاح سپرده قرض‌الحسنه جاری برای اشخاص حقوقی خارجی چنانچه طبق مقررات و ضوابط مربوطه در ایران به ثبت رسیده باشند بلامانع و نحوه افتتاح سپرده همانند اشخاص حقوقی ایرانی می‌باشد.

    تحویل دسته‌چک بابت هر جلد دسته‌چک مبلغی طی تعرفه سالیانه اخذ و پس از درج نام و نام خانوادگی مشتری و شماره‌حساب مربوطه در پایین هر برگ، دسته‌چک تحویل مشتری می‌گردد.

    تحویل دسته‌چک صرفاً به شخص صاحب حساب امکان‌پذیر بوده و در صورت درخواست صاحب حساب، گیرنده دسته‌چک می‌بایستی به‌صورت مکتوب و با امضاء مجاز و مهر/اثرانگشت دارنده حساب به بانک معرفی گردد.

    صدور مجدد دسته‌چک برای مشتری منوط به موارد ذیل می‌باشد:

    الف- دارنده حساب فاقد سابقه چک برگشتی (کسر موجودی) باشد؛

    ب- بازگشت حداقل80% لاشه چک‌های صادره آخرین دسته‌چک تحویلی ( شعبه می‌باید از پرداخت کلیه چک‌های مربوط به دسته‌چک‌های قبلی اطمینان حاصل نماید.)

    بازداشت وجوه و ارائه اطلاعات به مراجع ذی­صلاح:

    علاوه بر مواردی که در قانون چک برای مسدود کردن موجودی حساب مشتریان پیش‌بینی‌شده است مراجع صلاحیت‌دار قضائی می‌توانند دستور بازداشت موجودی حساب اشخاص حقیقی یا حقوقی را به سود ذینفع اعم از دولت یا اشخاص ثالث صادر نمایند و یا از وضع حساب آن‌ها کسب اطلاع نمایند. بانک‌ها ناگزیر به اجرای احکام صادره یا دستورات قضائی هستند. اشخاص و مراجعی که صلاحیت مسدود نمودن یا کسب اطلاع از حساب‌جاری مشتریان را دارند.

    حساب­های جاری که بر اساس ضوابط و رعایت کامل مقررات و دستورالعمل‌های بانک مذکور افتتاح گردیده است به ترتیب ذیل قابل انسداد خواهد بود:

    • مراجع ذی‌صلاح
    • تقاضای مشتری

    در خصوص بند2 ذکر این نکته ضروری است که درصورتی‌که مشتری شخصاً تقاضای انسداد حساب­جاری خود را بنماید بایستی بقیه چک­های مصرف نشده را به شعبه مسترد نماید. در غیر این صورت و صرفاً با اظهار مشتری، مبنی بر به سرقت رفتن دسته‌چک و یا مفقود شدن آن، شعبه مجاز به انسداد حساب‌جاری مشتری نمی‌باشد و یا اینکه شعبه به‌صرف اینکه حساب مشتری فعال نبوده و یا اینکه دارای سابقه صدور چک بلامحل می‌باشد مجاز به مسدود نمودن حساب نمی­باشد و در این مورد شعبه حساب مشتری را راکد و یا حسب مورد درگیر تلقی می­نماید.

    اقدامات قانونی در رابطه با چک برگشتی:

    قبل از هرگونه اقدام در مورد چک برگشتی توسط مشتری بایستی مندرجات مربوط به فرم برگشتی به مهر و امضاء مسئول شعبه رسیده باشد، در مورد چک به سه طریق می‌توان اقدام نمود.

    • کیفری؛
    • حقوقی؛
    • از طریق اجرای ثبت.

    اقدامات کیفری از طریق دادگاه‌های کیفری:

    الف- تهیه شکوائیه و تقدیم به دادگاه و پرداخت هزینه به دادگاه بر اساس تعرفه مصوب؛

    ب- دادگاه پس از دریافت شکوائیه و اخذ هزینه نسبت به صدور اخطاریه برای امضاء کننده چک و ابلاغ آن اقدام و در صورت عدم پرداخت وجه چک نسبت به صدور برگ جلب متهم اقدام خواهد نمود؛

    ج- اخذ برگ جلب امضاء کننده چک؛

    د- مراجعه دارنده چک (ذینفع) به نیروی انتظامی محل و هماهنگی در جهت دستگیری متهم؛

    هـ- صدور کیفرخواست و ارسال به دادگاه و تعیین وقت رسیدگی به اتهام.

    اقدام حقوقی راجع به چک:

    در این روش تهیه و تنظیم و تقدیم دادخواست به دادگاه با پرداخت هزینه‌های مربوطه با توجه به خواسته اقدام خواهد شد.

    اقدام از طریق اجرای ثبت:

    با مراجعه به ثبت محل، درخواست صدور اجرائیه به مبلغ مورد مطالبه به عمل می‌آید، اجرائیه صادره از طریق ثبت محل به مدیون ابلاغ و سپس پیگیری اجرائیه به عهده بستانکار می‌باشد، در هریک از مراحل فوق وصول مطالبات بانک منوط به شناسایی و معرفی اموال بدهکار به دادگاه و یا اجرای ثبت و توقیف آن جهت سایر مراحل قانونی خواهد بود.

    پرداخت قسمتی از وجه چک:

    درصورتی‌که موجودی حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ مندرج در چک باشد، دارنده چک حق دارد میزان موجود را سؤال نماید و یا مبلغ موجودی را نقداً اخذ و نسبت به باقیمانده وجه چک تقاضای گواهی عدم پرداخت نماید.
    درصورتی‌که دارنده چک بخواهد وجه موجود در حساب‌جاری صادرکننده چک را دریافت و نسبت به بقیه آن گواهی عدم پرداخت اخذ نماید، بانک مکلف است مبلغ موجود در حساب را به دارنده چک طی سند پرداخت نقدی بپردازد. دارنده چک باید ضمن درج مشخصات کامل شناسنامه‌ای و آدرس و امضاء در ظهر چک و سند بانک و قید نمودن مبلغ دریافتی چک را به بانک تسلیم نماید. بانک مکلف است مبلغ موجود در حساب را به دارنده چک طی سند پرداخت نقدی پرداخت و نسبت به بقیه مبلغ که کسر موجودی محسوب می‌گردد گواهینامه‌ای مشتمل بر مشخصات چک و مبلغی که پرداخت‌نشده صادر و به دارنده چک تحویل نماید.

    چک مزبور نسبت به مبلغی که پرداخت‌نشده بی‌محل محسوب و گواهینامه بانک در این مورد برای دارنده چک جانشین اصل چک خواهد بود و در صورت مراجعه مجدد دارنده این نوع گواهینامه و موجود بودن وجه کسری در حساب صادرکننده چک، بانک مکلف است با اخذ گواهینامه مربوطه وجه آن را از حساب صادرکننده برداشت و به ذینفع پرداخت نماید، این امر می‌تواند چندین بار صورت پذیرد.

    نحوه عمل در شعبه بدین‌صورت است که اصل چک از آورنده پس از تشریفات ظهر نویسی و گواهی امضاء که قبلاً گفته شد اخذ و مبلغ موجودی در حساب صادرکننده ، با صدور یک نسخه سند پرداخت نقدی و اخذ امضاء از ذینفع به دارنده چک پرداخت می‌گردد و نسخه مذکور به‌ضمیمه اصل چک برای مراجعات بعدی در شعبه باقی می‌ماند و نسبت به مبلغ کسری گواهینامه صادر گردد . اگر دارنده این گواهینامه مجدداً به بانک مراجعه نماید و در حساب صادرکننده چک هم موجودی به میزان مبلغ مندرج در گواهینامه باشد باید با دریافت گواهینامه صادره ، سند پرداخت طبق روش مندرج در فوق صادر گردد. مجوز پرداخت نسبت به مبلغ باید از مسئولین ذی‌ربط شعبه اخذ شود و هنگام صدور سند پرداخت باید تمامی مشخصات چک در آن درج و مثل یک سند پرداخت نقدی ازهرجهت کنترل و امضاء اخذ گردد.

    اقدامات لازم برای رفع سوء اثر از چک‌های برگشتی:

    مشتریان جهت رفع سوء اثر از چک‌هایی که به دلیل کسر موجودی، فقدان موجودی، بسته بودن حساب و مسدودی حساب از طریق مراجعه قانونی، گواهی عدم پرداخت برای آنان صادر گردیده، می‌بایستی یکی از مدارک ذیل را به شعبه مربوطه تحویل نمایند:

    1. ارائه تصویر صورتحسابی که متضمن انعکاس پاس شدن چک برگشت‌خورده از حساب‌جاری باشد ارائه لاشه چک برگشت شده.
    2. ارائه رضایت‌نامه گواهی‌شده توسط دفتر اسناد رسمی، از شخصی که گواهینامه عدم پرداخت به نام او صادرشده است.
    • مسدود نمودن مبلغ چک برگشت شده در حساب به مدت 2 سال؛
    • گواهی ذی‌حسابی شرکت‌های دولتی از قبیل:
    • وزارتخانه‌ها: رسید امورمالی وزارتخانه با تأیید معاونت اداری مالی وزارت متبوعه؛
    • وزارت امور اقتصادی و دارائی: رسید حوزه مالیاتی با تأیید ممیزکل؛
    • شرکت­های دولتی که حداقل 51 درصد سهام آن­ها متعلق به دولت می­باشند: رسید امورمالی با امضاء ذی­حساب و تأیید مدیرعامل شرکت؛
    • شهرداری­ها: رسید امورمالی با تائید شهردار منطقه؛
    • دانشگاه­ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی: رسید امورمالی با تأیید معاونت اداری مالی دانشکده ویا مؤسسه مربوطه؛
    • دبیرستان­ها و دبستان­ها و مؤسسات آموزشی فنی وحرفه ای دولتی: رسید موسسه آموزشی با تأیید رئیس مناطق آموزش وپرورش مربوطه؛
    • نهادهای عمومی وانقلاب: رسید امورمالی با تأیید بالاترین مقام اجرائی نهاد ذی­ربط؛

    شعب مدارک فوق را بایستی بانضمام صورتحساب مشتری برای مدیریت منطقه ارسال و در نهایت اطلاعات جهت رفع سوء اثر به بانک مرکزی ارسال گردد.

    به‌منظور رفع سوء اثر بابت هر برگ چک طبق تعرفه سالیانه که از سوی بانک مرکزی اعلام می‌گردد، کارمزد از مشتری اخذ و به‌حساب درآمد شعبه منظور خواهد شد.

    سامانه صدور یکپارچه الکترونیکی چک (صیاد):

    سامانه صدور یکپارچه الکترونیکی چک (صیاد) به‌منظور یکپارچه‌سازی فرآیند صدور دسته‌چک‌های بانکی از سوی بانک مرکزی پیاده‌سازی شده است. استفاده از طراحی خطی،‌ الیاف فلورسنتی، کاغذ حساس به مواد شیمایی، چاپ نامرئی و ریز نوشته از مهم‌ترین مشخصات امنیتی چک‌های صیاد است.