بانک سینا

سه شنبه،14 آذر 1402
بانک سینا
   
 
  • خرید ارز

   • خرید ارز ازمحل موجودی حسابهای ارزی مشتریان (شامل: حاصل از صادرات و خدمات، مانده سپرده و..) با نرخ روز بازار انجام می پذیرد.


   • تبدیل موجودی های ارزی مشتریان به سایر ارزهای معتبر بدون محدویت امکان پذیر است.


   • به لحاظ رعایت مقررات پول شویی خرید ارز به صورت اسکناس حداکثر تا سقف 10.000دلار امریکا و یا معادل آن به سایر ارزها و بیشتر از آن مشروط به رعایت قانون مبارزه با پولشویی و مقررات مربوطه توسط شعب ارزی و ریالی مجاز است.


   توضیح : خرید اسکناس از آژانس های مسافرتی و شرکتهای صرافی مجاز بدون محدودیت مزبور امکان پذیر می باشد.