بانک سینا

سه شنبه،14 آذر 1402
بانک سینا
   
 
  • صدور حواله های ارزی به مقصد بانکهای داخل و خارج از کشور

   صدور حواله برای مشتریان بانک سینا که نزد یکی از شعب دارای حساب ریالی یا ارزی باشند با توجه به موارد زیرامکان پذیر است.

   • حواله های دلاری فقط در داخل کشور صادر میگردد.


   • صدور حواله به خارج ازکشور منوط به رعایت مقررات پول شوئی و ذکر جزئیات و موضوع پرداخت وجه توسط فرستنده میباشد.


   • ذکر کد سیستم ارتباطی بانک ذینفع و شماره حساب IBAN ذینفع خصوصا"برای صدور حواله به مقصد کشورهای اروپائی و ترکیه در رسیدن حواله تسریع خواهد نمود.