بانک سینا

یکشنبه،19 آذر 1402
بانک سینا
   
 
  • خرید، تجهیز و بهره برداری دفتر کار و محل کسب
   • این نوع تسهیلات جهت خرید دفاتر کار اداری در قالب عقد مشارکت مدنی و مبلغ آن براساس اعتبارسنجی لازم، تایید توان مالی مشتری و حداکثر تا سقف 70 درصد بهای کارشناسی ملک موردنظر پرداخت می گردد.
    • شرایط تسهیلات :
    • اعتبارسنجی مشتری و ارزیابی وثایق صرفا توسط بانک انجام می شود.
    • سند ملک معرفی شده به نام متقاضی و در رهن بانک قرار خواهد گرفت.
    • در مورد املاک تجاری خرید همزمان ملک و سرقفلی الزامی است.
    • بازپرداخت اقساط در 60 مرحله مساوی ماهیانه دریافت خواهد شد.