بانک سینا

یکشنبه،19 آذر 1402
بانک سینا
   
 
  • تسهیلات ویژه
   • این تسهیلات در راستای اعطای امکانات و امتیازات ویژه به مشتریان حقوقی که دارای رسوب منابع مناسب در حسابهای خود نزد بانک سینا (جاری و کوتاه مدت روز شمار) باشند، پرداخت می گردد.
    پرداخت تسهیلات به میزان 20 درصد میانگین رسوب سالیانه منابع (مطابق محاسبه بانک) و در قالب عقود مشارکت مدنی و مبادله ای می باشد.
    این تسهیلات بر حسب میانگین رسوب منابع مشتری، قابلیت پرداخت به دفعات را دارا می باشد.
    این تسهیلات می تواند بر اساس توافق بین شخص حقوقی و بانک، به کارکنان سازمان یا شرکت مربوطه اعطا گردد.
    حداکثر زمان بازپرداخت تسهیلات 36 ماه می باشد.