بانک سینا

یکشنبه،19 آذر 1402
بانک سینا
   
 
    • اعتبار ویژه
      • این تسهیلات برای مشتریان ارزنده بانک با نرخهای ترجیحی قابل پرداخت است و به دو صورت اعطای تسهیلات در قبال رسوب منابع حساب جاری و کوتاه مدت روز شمار صورت می گیرد.
        برای کسب اطلاعات بیشتر در این مورد می توانید به یکی از شعب بانک در سراسر کشور مراجعه فرمایید.