بانک سینا

پنج شنبه،11 آذر 1400
بانک سینا
   
 
  • شفافیت و انتشار عمومی اطلاعات بانک
  • لیست اقلام شفافیت و انتشار عمومی اطلاعات
  • دسترسی به سایر اطلاعات مالی و گزارشات ادواری


   بانک سینا از سال 86 در زمره یکی از شرکت های بورسی با کد "وسینا"  شناخته شده و کلیه اطلاعات مالی خود را شامل: صورت های مالی حسابرسی شده، گزارشات عملکرد سه ماهه، 6 ماهه و سالانه، بودجه، افزایش سرمایه و مجامع، از سال 86 تاکنون، در مواعد مقرر، در سایت کدال درج کرده است. جهت دسترسی به این داده های آماری و اطلاعات بیشتر اینجا را کلیک نمایید.

    جهت دریافت اساسنامه بانک اینجا را کلیلک نمایید.

    

  •