بانک سینا

چهارشنبه،09 خرداد 1403
بانک سینا
   
 
  • محاسبه سود سپرده های ریالی
   جهت محاسبه سود سپرده سرمایه گذاری خود ابتدا مبلغ مورد نظر را وارد نموده ، سپس نوع سپرده گذاری در دوره زمانی پرداخت سود مورد نظر را انتخاب و بر روی دکمه "محاسبه " کلیک نمایید.

   مبلغ سرمایه گذاری:   ریال

   ردیف انواع سپرده های سرمایه گذاری دوره زمانی پرداخت سود علی الحساب
   ماهیانهسه ماههشش ماههسالانهپرداخت در سررسید
   1 کوتاه مدت عادی5.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
   2 ویژه 3 ماهه12.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
   3 ویژه 6 ماهه17.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
   4 بلند مدت یک ساله20.50%0.00%0.00%0.00%0.00%
   5 بلند مدت دو ساله21.50%0.00%0.00%0.00%0.00%
   6 بلند مدت سه ساله22.50%0.00%0.00%0.00%0.00%