بانك سينا Thu, 01 Jan 1970 03:30:00 +0330 https://sinabank.ir/ sis-eg Powered Site ar بانك سينا https://sinabank.ir/images/logo.gif https://sinabank.ir/ info@sinabank.ir انتصاب مديركل حوزه مديريت عامل و روابط عمومي بانك سيناhttps://sinabank.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=1244274&ctp_id=45&id=2489&sisOp=view2019-12-04 09:18:18

انتصاب مديركل حوزه مديريت عامل و روابط عمومي بانك سينا

۱۳۹۸/۰۹/۱۳

انتصاب

]]>
بانك سينا بايد در خدمت گروه بنياد جهت كمك به محرومين باشدhttps://sinabank.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=1243685&ctp_id=45&id=2488&sisOp=view2019-12-03 14:51:01

برگزاري جلسه مديران بانك سينا با حضور رئيس بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي؛

بانك سينا بايد در خدمت گروه بنياد جهت كمك به محرومين باشد

۱۳۹۸/۰۹/۱۲

جلسه مديران

]]>
راه اندازي قابليت استعلام قبوض در همراه بانك سيناhttps://sinabank.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=1241917&ctp_id=45&id=2487&sisOp=view2019-11-30 11:07:43

راه اندازي قابليت استعلام قبوض در همراه بانك سينا

۱۳۹۸/۰۹/۰۹

همراه بانك سينا

]]>
مناطق بانك سينا صاحب اختيارات بيشتر مي شوندhttps://sinabank.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=1239556&ctp_id=45&id=2486&sisOp=view2019-11-26 09:45:40

مديرعامل در ديدار با كاركنان منطقه خوزستان:

مناطق بانك سينا صاحب اختيارات بيشتر مي شوند

۱۳۹۸/۰۹/۰۵

مديرعامل

]]>
كسب عنوان كسب و كار پيشرو درپياده سازي استراتژي اقتصاد مقاومتي توسط بانك سيناhttps://sinabank.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=1237825&ctp_id=45&id=2485&sisOp=view2019-11-23 11:45:34

كسب عنوان كسب و كار پيشرو درپياده سازي استراتژي اقتصاد مقاومتي توسط بانك سينا

۱۳۹۸/۰۹/۰۲

اقتصاد مقاومتي

]]>
بانك سينا: مراقب پيامك هاي جعلي رمز پويا باشيدhttps://sinabank.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=1236074&ctp_id=45&id=2484&sisOp=view2019-11-20 10:12:50

بانك سينا: مراقب پيامك هاي جعلي رمز پويا باشيد

۱۳۹۸/۰۸/۲۹

هشدار

]]>
فعالسازي رمز دوم كارت از طريق اينترنت بانك سينا هم فراهم شدhttps://sinabank.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=1233713&ctp_id=45&id=2483&sisOp=view2019-11-16 14:00:30

فعالسازي رمز دوم كارت از طريق اينترنت بانك سينا هم فراهم شد

۱۳۹۸/۰۸/۲۵

رمز يكبار مصرف

]]>
نسخه همراه بانك سينا به روز شدhttps://sinabank.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=1231353&ctp_id=45&id=2482&sisOp=view2019-11-12 11:31:40

نسخه همراه بانك سينا به روز شد

۱۳۹۸/۰۸/۲۱

همراه بانك

]]>
مشتريان بانك سينا براي فعالسازي رمز يكبارمصرف اقدام كنندhttps://sinabank.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=1227222&ctp_id=45&id=2481&sisOp=view2019-11-05 12:56:30

اجرايي شدن رمز پوياي كارت

مشتريان بانك سينا براي فعالسازي رمز يكبارمصرف اقدام كنند

۱۳۹۸/۰۸/۱۷

رمز دوم يكبار مصرف كارت

]]>
پايداري 100 درصدي سيستم هاي بانكداري بانك سينا در مهرماهhttps://sinabank.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=1226631&ctp_id=45&id=2480&sisOp=view2019-11-04 11:54:42

پايداري 100 درصدي سيستم هاي بانكداري بانك سينا در مهرماه

۱۳۹۸/۰۸/۱۳

بانكداري الكترونيك

]]>
يادآوري رويدادها و مديريت برنامه هاي روزمره با تقويم همراه بانك سيناhttps://sinabank.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=1225450&ctp_id=45&id=2479&sisOp=view2019-11-02 10:22:23

يادآوري رويدادها و مديريت برنامه هاي روزمره با تقويم همراه بانك سينا

۱۳۹۸/۰۸/۱۱

همراه بانك سينا

]]>
اعلام اسامي دومين مرحله قرعه كشي طرح همراز باشگاه مشتريان بانك سيناhttps://sinabank.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=1215423&ctp_id=45&id=2476&sisOp=view2019-10-16 15:01:45

اعلام اسامي دومين مرحله قرعه كشي طرح همراز باشگاه مشتريان بانك سينا

۱۳۹۸/۰۷/۲۴

قرعه كشي

]]>
فروش اوراق گواهي سپرده مدت دار در شعب بانك سيناhttps://sinabank.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=1218373&ctp_id=45&id=2478&sisOp=view2019-10-21 16:12:04

فروش اوراق گواهي سپرده مدت دار در شعب بانك سينا

۱۳۹۸/۰۷/۲۹

اوراق مشاركت

]]>
تشريح برنامه هاي بانك سينا براي افزايش سهم بازار و ارتقاء جايگاهhttps://sinabank.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=1217782&ctp_id=45&id=2477&sisOp=view2019-10-20 09:48:47

از سوي مديرعامل صورت گرفت:

تشريح برنامه هاي بانك سينا براي افزايش سهم بازار و ارتقاء جايگاه

۱۳۹۸/۰۷/۲۸

مديرعامل بانك سينا

]]>
با حضور رييس بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي؛ مديرعامل جديد بانك سينا معرفي شدhttps://sinabank.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=1213652&ctp_id=45&id=2475&sisOp=view2019-10-13 17:20:49

با حضور رييس بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي؛ مديرعامل جديد بانك سينا معرفي شد

۱۳۹۸/۰۷/۲۱

معارفه

]]>
تغيير رمز دوم كارت با همراه بانك سيناhttps://sinabank.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=1127299&ctp_id=45&id=2399&sisOp=view2018-12-08 11:27:23

تغيير رمز دوم كارت با همراه بانك سينا

۱۳۹۷/۰۹/۱۷

همراه بانك

]]>
رشد 124 درصدي خالص سود بانك سينا در 6 ماهه اول امسالhttps://sinabank.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=1127348&ctp_id=45&id=2402&sisOp=view2018-12-12 11:06:27

رشد 124 درصدي خالص سود بانك سينا در 6 ماهه اول امسال

۱۳۹۷/۰۹/۲۲

سود بانك سينا

]]>
تحقق 87 درصدي سود هر سهم بانك سينا در 6 ماهه اول سال 97https://sinabank.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=1127397&ctp_id=45&id=2404&sisOp=view2018-12-17 12:30:25

مديرعامل بانك سينا عنوان كرد:

تحقق 87 درصدي سود هر سهم بانك سينا در 6 ماهه اول سال 97

۱۳۹۷/۰۹/۲۶

سود بانك سينا

]]>
11 هزار و 600 نفر به خانه بخت رفتندhttps://sinabank.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=1127535&ctp_id=45&id=2408&sisOp=view2018-12-30 09:08:20

با تسهيلات قرض الحسنه ازدواج بانك سينا

11 هزار و 600 نفر به خانه بخت رفتند

۱۳۹۷/۱۰/۰۹

تسهيلات ازدواج

]]>
افزايش 61.3 درصدي وصول مطالبات بانك سينا در 6 ماهه اول سال 97https://sinabank.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=1128303&ctp_id=45&id=2412&sisOp=view2019-01-13 10:05:07

عضو هيئت مديره بانك سينا اعلام كرد:

افزايش 61.3 درصدي وصول مطالبات بانك سينا در 6 ماهه اول سال 97

۱۳۹۷/۱۰/۲۳

وصول مطالبات

]]>