بانك سينا Thu, 01 Jan 1970 03:30:00 +0330 https://sinabank.ir/ sis-eg Powered Site ar بانك سينا https://sinabank.ir/images/logo.gif https://sinabank.ir/ info@sinabank.ir سامانه توليد رمز يك بار مصرف بانك سينا فعال استhttps://sinabank.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=1139222&ctp_id=45&id=2444&sisOp=view2019-06-18 10:42:47

سامانه توليد رمز يك بار مصرف بانك سينا فعال است

۱۳۹۸/۰۳/۲۸

رمز يك بار مصرف

]]>
تسهيلات 5 درصدي بانك سينا براي بانوان بدون نياز به ضامنhttps://sinabank.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=1138033&ctp_id=45&id=2443&sisOp=view2019-06-15 09:29:42

تسهيلات 5 درصدي بانك سينا براي بانوان بدون نياز به ضامن

۱۳۹۸/۰۳/۲۵

تسهيلات

]]>
رشد 85 درصدي سود هر سهم بانك سينا در مقايسه با سال 96https://sinabank.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=1130524&ctp_id=45&id=2442&sisOp=view2019-06-03 13:47:23

رشد 85 درصدي سود هر سهم بانك سينا در مقايسه با سال 96

۱۳۹۸/۰۳/۱۸

رشد سود

]]>
بانك سينا حائز پايين ترين درصد عودت چك هاي عهدهhttps://sinabank.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=1130517&ctp_id=45&id=2441&sisOp=view2019-05-28 14:19:57

بانك سينا حائز پايين ترين درصد عودت چك هاي عهده

۱۳۹۸/۰۳/۰۷

رتبه برتر

]]>
وصولي هاي بانك سينا 163 درصد رشد داشته استhttps://sinabank.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=1130511&ctp_id=45&id=2440&sisOp=view2019-05-21 10:43:43

در پايان سال 97:

وصولي هاي بانك سينا 163 درصد رشد داشته است

۱۳۹۸/۰۲/۳۱

رشد وصولي هاي بانك سينا

]]>
پرداخت قبوض بدون نياز به ورود اطلاعات قبض در همراه بانك سيناhttps://sinabank.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=1130497&ctp_id=45&id=2439&sisOp=view2019-05-12 13:02:03

پرداخت قبوض بدون نياز به ورود اطلاعات قبض در همراه بانك سينا

۱۳۹۸/۰۲/۲۲

همراه بانك

]]>
انجام مانور ارائه خدمات از مركز داده پشتيبان بانك سيناhttps://sinabank.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=1130492&ctp_id=45&id=2438&sisOp=view2019-05-08 08:49:43

انجام مانور ارائه خدمات از مركز داده پشتيبان بانك سينا

۱۳۹۸/۰۲/۱۸

در راستاي ارزيابي صحت عملكرد و سنجش ميزان آمادگي مركز داده مواقع بحران بانك سينا، خدمات بانك به صورت موقت از طريق مركز داده پشتيبان ارائه خواهد شد.

]]>
پيشتازي بانك سينا در پذيرش ضمانت نامه هاي بانكيhttps://sinabank.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=1130490&ctp_id=45&id=2437&sisOp=view2019-05-06 11:36:33

پيشتازي بانك سينا در پذيرش ضمانت نامه هاي بانكي

۱۳۹۸/۰۲/۱۶

ضمانت نامه بانكي

]]>
طرح همراز باشگاه مشتريان بانك سينا تمديد شدhttps://sinabank.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=1130486&ctp_id=45&id=2436&sisOp=view2019-05-02 09:36:47

طرح همراز باشگاه مشتريان بانك سينا تمديد شد

۱۳۹۸/۰۲/۱۲

طرح همراز

]]>
مهندس پيشرو: بانك سينا بانكي مستحكم با ساختار مالي مناسب و كم ريسك استhttps://sinabank.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=1130480&ctp_id=45&id=2435&sisOp=view2019-04-27 12:49:42

مهندس پيشرو: بانك سينا بانكي مستحكم با ساختار مالي مناسب و كم ريسك است

۱۳۹۸/۰۲/۰۷

]]>
تنوع محصولات بانك سينا براي مشتريان حقوقيhttps://sinabank.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=1130476&ctp_id=45&id=2434&sisOp=view2019-04-23 13:28:10

تنوع محصولات بانك سينا براي مشتريان حقوقي

۱۳۹۸/۰۲/۰۳

مشتريان حقوقي

]]>
خريد شارژ تلفن همراه با تكانكhttps://sinabank.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=1130472&ctp_id=45&id=2433&sisOp=view2019-04-18 11:53:16

در همراه بانك سينا فراهم شد:

خريد شارژ تلفن همراه با تكانك

۱۳۹۸/۰۱/۲۹

تكانك

]]>
اعلام نرخ حق الوكاله بانك سينا در سال 98https://sinabank.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=1130467&ctp_id=45&id=2432&sisOp=view2019-04-14 09:51:46

اعلام نرخ حق الوكاله بانك سينا در سال 98

۱۳۹۸/۰۱/۲۵

نرخ حق الوكاله بانك سينا

]]>
تصويب بيش از 3200 طرح اشتغالزايي روستايي در بانك سيناhttps://sinabank.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=1130460&ctp_id=45&id=2431&sisOp=view2019-04-11 10:44:03

در سال 97 انجام شد:

تصويب بيش از 3200 طرح اشتغالزايي روستايي در بانك سينا

۱۳۹۸/۰۱/۲۲

طرح هاي اشتغالزايي

]]>
پروژه پايانه سلام فرودگاه بين المللي امام خميني(ره) با مشاركت بانك سينا به مراحل نهايي رسيده استhttps://sinabank.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=1128340&ctp_id=45&id=2413&sisOp=view2019-01-15 11:11:49

پروژه پايانه سلام فرودگاه بين المللي امام خميني(ره) با مشاركت بانك سينا به مراحل نهايي رسيده است

۱۳۹۷/۱۰/۲۵

پايانه سلام

]]>
تاكيد مديرعامل بانك سينا بر حمايت از طرح هاي توليديhttps://sinabank.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=1130454&ctp_id=45&id=2430&sisOp=view2019-04-07 11:33:04

تاكيد مديرعامل بانك سينا بر حمايت از طرح هاي توليدي

۱۳۹۸/۰۱/۱۸

حمايت از طرح هاي توليدي

]]>
پيام تبريك مديرعامل بانك سينا به مناسبت نوروز 98https://sinabank.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=1130413&ctp_id=45&id=2429&sisOp=view2019-03-19 09:30:41

پيام تبريك مديرعامل بانك سينا به مناسبت نوروز 98

۱۳۹۷/۱۲/۲۸

پيام تبريك مديرعامل

]]>
اعلام شعب كشيك و ساعت كار بانك سينا در ايام تعطيل نوروز 98https://sinabank.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=1130411&ctp_id=45&id=2428&sisOp=view2019-03-19 08:17:16

اعلام شعب كشيك و ساعت كار بانك سينا در ايام تعطيل نوروز 98

۱۳۹۷/۱۲/۲۸

شعب كشيك

]]>
تغيير و تقليل نرخ حق الوكاله بانك سينا براي سال 1397https://sinabank.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=1130393&ctp_id=45&id=2427&sisOp=view2019-03-16 15:08:37

تغيير و تقليل نرخ حق الوكاله بانك سينا براي سال 1397

۱۳۹۷/۱۲/۲۵

تغيير و تقليل نرخ حق الوكاله

]]>
توزيع اسكناس نو در شعب منتخب بانك سيناhttps://sinabank.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=1130372&ctp_id=45&id=2426&sisOp=view2019-03-11 09:39:09

به مناسبت سال نو صورت مي گيرد:

توزيع اسكناس نو در شعب منتخب بانك سينا

۱۳۹۷/۱۲/۲۰

توزيع پول نو

]]>