بانک سینا

پنج شنبه،11 آذر 1400
بانک سینا
   
 
  • استعلام وضعیت اعتبار اسنادی ریالی در سپام
   استعلام وضعیت اعتبار اسنادی ریالی با استفاده از کد اعتبار اسنادی و شناسه/کد ملی ذینفع:

   کد اعتبار اسنادی (کد شانزده رقمی)
   *
   شناسه ملی/کد ملی ذینفع (حداکثر یازده رقم)
   *
   کد امنیتی:
   تولید مجدد کد امنیتی
   *