بانک سینا

چهارشنبه،09 خرداد 1403
بانک سینا
   
 
  • سحاب
    • آشنایی با سامانه سحاب (سامانه حواله الکترونیکی بین بانکی)

    سامانه سحاب، سامانه ای است که امکان انتقال وجه از کارت بانکی یک مشتری را به صورت آنی به کارت بانکی خود یا فرد دیگر در سایر بانکهای عضو شبکه سحاب فراهم می نماید.دارندگان کارتهای بانکی عضو شتاب می توانند جهت انتقال وجه از یک حساب در یک بانک به حساب دیگر در بانک دیگر با استفاده از دستگاههای خودپرداز بانک مبدا یا مقصد اقدام نمایند. انتقال وجه به دو صورت زیر انجام می شود :

    1. انتقال وجه از کارت به حساب داخل بانک:

    مشتری با قرار دادن کارت در دستگاه خودپرداز و وارد نمودن رمز، گزینه انتقال وجه را انتخاب می نماید. سپس مشتری با انتخاب گزینه انتقال وجه از کارت به شماره حساب، شماره حساب بانک مقصد و پس از آن مبلغ مورد نظر را با استفاده از صفحه کلید دستگاه وارد می نماید. پس از این مرحله، اطلاعات صاحب حساب و مبلغ قابل انتقال در صفحه نمایش دستگاه نمایان و در صورت تائید مشتری عملیات انتقال وجه انجام می گردد.

    2. انتقال وجه از کارت به کارت:

    مشتری پس از وارد نمودن کارت به دستگاه خودپرداز و ورود رمز با انتخاب گزینه انتقال وجه، میتواند گزینه انتقال وجه از کارت به کارت را انتخاب نماید. در این مرحله مشتری می بایست شماره مندرج بر روی کارت بانک مقصد و پس از آن مبلغ مورد نظر را با استفاده از صفحه کلید دستگاه وارد نماید. پس از این مرحله، اطلاعات صاحب کارت و مبلغ قابل انتقال در صفحه نمایش دستگاه نمایان و در صورت تائید مشتری عملیات انتقال وجه انجام می گردد.
    افراد می توانند وجوه مورد نظر خود را از طریق پایانه های خودپرداز بانک سینا و سایر بانکهای عضو سحاب، تا سقف 100 میلیون ریال در روز و از طریق پایانه های فروش داخل شعب تا سقف 150 میلیون ریال در روز به حساب سایر کارتهای بانکی عضو واریز نمایند.


    سامانه سحاب در هر ساعت از شبانه روز حتی در روزهای تعطیل قابل استفاده است. بابت هر انتقال وجه کارمزد کارت به کارت تا 1 میلیون تومان برابر با 600 تومان است و به ازای هر 1 میلیون تومان بیشتر، کارمزد کارت به کارت 240 تومان بیشتر می‌شود.

    با توجه به اینکه بعد مسافت در این خدمت مطرح نیست، وجه حواله شده از هر نقطه ای در کشور قابل برداشت واستفاده است.

    • مزیتهای سامانه سحاب :
    • صرفه جویی در وقت
    • انتقال وجه به حساب مورد نظر به صورت آنی و لحظه ای