بانک سینا

دوشنبه،13 آذر 1402
بانک سینا
   
 
  • شعب
   کد شعبه/ نام شعبه:
   استان:


   شعبه ارزی
   خودپرداز
  • معرفی بانک سینا
  • ساختار سازمانی
  • شعب
   استان > خراسان شمالی
   ردیف کد شعبه نام شعبه شهر نشانی پیش شماره تلفن تلفن باجه ارزی خود پرداز تلفنبانک
   1 231 بجنورد بجنورد بجنورد-خیابان امام خمینی-بین امام خمینی 9 و میدان کارگر 058 ۳۲۷٤۲۳۲٨-۳۲۷٤۲۳۲۹ -
   2 231/1 231- باجه آشخانه بجنورد بجنورد –آشخانه –بلوار شهید بهشتی بین شهید بهشتی 26 و28 058 32932892-32932895 - - -