بانک سینا

چهارشنبه،08 آذر 1402
بانک سینا
   
 
  • هیئت مدیره
   غلامرضا فتحعلی
   مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

   جعفر صفائی مزید
   رئیس هیئت مدیره

   مجید باجلان
   نائب رئیس هیئت مدیره

   مهدی رزمی
   عضو هیئت مدیره