بانک سینا

سه شنبه،18 بهمن 1401
بانک سینا
   
 
  • هیئت عامل
   علیرضا تقدیری
   قائم مقام مدیرعامل

   حمداله جمالی
   معاون امور شعب و مناطق
   85573977

   کاظم نراقیان
   معاون فناوری اطلاعات
   85583202

   اکبر کمیزی
   سرپرست معاونت سرمایه های انسانی
   85573427

   حمیدرضا ایروانی
   معاون مهندسی و پشتیبانی
   85563778

   چنگیز مروج
   معاون مالی و سرمایه گذاری
   85563552

   مهدی باستان
   معاون برنامه‌ریزی
   85573977

   خلیل اله مهرابی
   سرپرست معاونت اعتبارات و بین‌الملل
   88329718

   ابوالفضل انوری
   معاون حقوقی و مطالبات
   86074512