بانک سینا

یکشنبه،29 فروردین 1400 نسخه آزمایشی
بانک سینا
   
 
  • قائم مقام مدیر عامل
   قربان دانیالی
   قائم مقام مدیرعامل
   85563920


   رزومه و خلاصه ای از سوابق شغلی قائم مقام بانک سینا

   • قائم مقام مدیرعامل و عضو هیات مدیره بانک سینا
   • رئیس هیات مدیره بانک صادرات ایران
   • مدیر عامل و رئیس هیات مدیره بانک صنعت و معدن
   • رئیس هیات نظارت بانک تجاری ایران و اروپا (EIH)
   • عضو هیات مدیره شرکت های مختلف بورسی و غیربورسی
   • عضو کمیته های مختلف در وزارت امور اقتصادی و دارایی
   • تجربه کاری به مدت حدود 30 سال در نظام بانکی ( از تحویلداری تا مدیریت عالی بانک)